پوهندوی احمد شاه قاسمی

درجه تحصیل: ماستر
رتبۀ علمی: پوهندوی
پوهنتون: پوهنتون جوزجان/ افغانستان
شمارۀ تماس: 92788747486+
ایمیل آدرس: qasemiahmadshah@gmail.com

پوهندوی احمدشاه قاسمی به تاریخ 15 جدی 1351 خورشیدی درمرکز شهر میمنه ولایت فاریاب در یک خانواده روشنفکر بدنیا آمد. تعلیمات ابتدایی خود را در مکتب جرنیل غوث الدین  و دوره ثانوی را در لیسه ابوعبید جوزجانی میمنه به پایان رسانید. و در سال 1372 از دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی انستیتوت پیداگوژی فاریاب فارغ التحصیل و بعد به حیث استاد در یکی از لیسه های شهر شبرغان به مدت یک سال به تدریس پرداخت. در سال های 1374 و 1375 در انستیتوت پیداگوژی جوزجان به صفت استاد ایفای وظیفه نمود. مدتی هم مصروف کارهای شخصی بود و بعدآ راهی دیار هجرت گردیده مدت دو سال را در کشور های پاکستان، ایران و ترکیه به سربرد. در سال 1384  دوباره به وطن عودت نموده مدت یک سال را به صفت ترجمان زبان های ترکی و انگلیسی به یک شرکت ساختمانی ترکی اجرای وظیفه نمود.

بنابر علاقمندی به تدریس در سال 1385 دوباره در دیپارتمنت زبان و ادبیات اوزبیکی – انگلیسی فاکولته تعلیم و تربیه پوهنتون جوزجان به تدریس مشغول شد. در سال 1392 جهت ادامه تحصیلات ماستری روانه  کشور مالیزی شد. تحصیلات ماستری خویش را در رشته زبان و ادبیات انگلیسی در پوهنتون پاهانگ  کشور مالیزی با موفقیت به اتمام رسانیده دوباره به وظیفه مقدس خویش ادامه داد.برعلاوه این اثر چندین مقاله  علمی وی در زبان انگلیسی در سایت های معتبر علمی در کشور های خارجی به چاپ رسیده.   وی متاهل بوده صاحب چهار فرزند  سه پسر  و یک دختر میباشد. وی اکنون به حیث آمر دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون جوزجان ایفای وظیفه می نماید.

دکمه بازگشت به بالا