ارتباط

آدرس: ولایت جوزجان، شهر شبرغان، بالاحصار کهنه، پوهنتون جوزجان
آدرس دومی: بنیاد حکمت، پروژه شهدا ناحیه دهم شهر مزار شریف، ولایت بلخ
ایمیل: diwandergisi@gmail.com
ایمیل رسمی: diwan@diwan.com.af
شماره تماس سردبیر: 0787236428
شماره تماس مدیر مسول: 0780435355

Back to top button