اصول اخلاقی نشر مقاله

  • مقالاتی که برای چاپ ارسال می‌گردد، نباید قبلاً در نشریه‌های دیگر به‌چاپ رسیده باشد، یا همزمان برای مجلات دیگر ارسال شده باشد. این تعهد تا پایان پاسخ نهایی و رسمی در این مجله به‌قوت خود باقی خواهد بود.
  • مسؤولیت صحت و سقم مطالب مقاله از لحاظ علمی و حقوقی و مسؤولیت آراء و نظرات ارائه شده موجود در تحقیق نشر شده بدوش مجله نبوده، بلکه به عهده نویسنده‌ی مسؤول است و چاپ مقاله به معنی تأئید تمام مطالب آن از سوی مجله نمی‌­باشد.
  • پذیرش و چاپ نهایی مقاله، مشروط بر تأئید هیئت تحریر مجله است و مجله در رد یا قبول، ویرایش، تلخیص یا اصلاح مقاله­ های پذیرش شده آزاد است.
  • در صورت که مقاله بر اساس نظر مرورگران نیارمند اصلاح باشد، مؤلف باید در مدت تعیین شده درباره اعمال اصلاحات اقدام نماید و در غیر این صورت روند ارزیابی و چاپ متوقف خواهد شد.
  • مسؤول مقاله کسی است که در تهیه، آماده سازی، طراحی و اجرای مقاله سهم عمده را به عهده داشته است و سایر نویسندگان نیز به عنوان همکار در مقاله ذکر می‌شوند و نویسنده اصلی مقاله باید نسبت به وجود نام و اطلاعات تمامی نویسندگان و عدم وجود نامی غیر از نویسندگان مقاله اطمینان حاصل کند.
  • مقاله ارسالی واطلاعات شخصی نویسندگان مقالات برای تمامی افرادی که به آن دسترسی دارند مانند سردبیر، اعضای هیئت تحریر و مدیر مسؤول مجله کاملاً محرمانه تلقی می‌شود.
  • این مجله عضو کمیته اخلاق در انتشار (COPE) بوده، در مقابله به تقلب در آثار علمی از آن پیروی می نماید. برای دسترسی کامل به این دستورالعمل ها، تعاریف و قوانین می توانید به آدرس www.publicationethics.org/resources مراجعه نمایید.

دکمه بازگشت به بالا