تعهدنامه نویسنده ­گان

سردبیر محترم مجله علمی- تحقیقی بین المللی علوم اسلامی دیوان

ضم فایل word مقاله اینجانب/ اینجانبان تحت عنوان ………………………………………………………………………………………………….. که با توجه به اصول مندرج در فارمت و رهنمود نگارش مقالات علمی- تحقیقی مجله بين المللي علوم اسلامي دیوان تهیه و تنظیم شده است، برای چاپ در آن مجله ارسال می‌شود. نویسنده/گان تعهد می‌نماید/‌نمایند که این مقاله یا بخشی از آن تاکنون در هیچ نشریۀ داخلی یا خارجی و یا مجموعه مقالات همایش‌ها و مجامع علمی به زبان‫های ملی یا زبان‌های خارجی چاپ و نشر نشده است و نیز تا پایان اعلام نظر نهایی آن مجله به نشریه دیگری فرستاده نخواهد شد. لازم به ذکر است که محترم …………………………………….. به حیث نویسندۀ مسؤول این مقاله به آن مجله معرفی می­گردد؛ ایشان در زمینه انجام همه امور مرتبط به این مقاله به خصوص انجام اصلاحات، شخص مسؤول و رابط میان نویسنده­گان و مجله می‫باشد.

نویسنده/گان با رضایت و آگاهی کامل، حقوق مادی و معنوی مربوط به انتشار اين مقاله را به مجله بین المللی دیوان و پوهنتون جوزجان واگذار می‌نمايد/نمايند. مجله بین المللی دیوان در چاپ این مقاله و انتشار آن در سایت خود و نمایه­های داخلی و خارجی دارای صلاحیت بوده و منافع مادی احتمالی متعلق به آن مجله می­باشد؛ اين حق تنها با اعلام عدم پذیرش مقاله يا انصراف نویسنده/گان از ادامه ارزیابی مقاله خویش در آن مجله تا قبل از تعيين تکليف نهایی آن، از مجله دیوان سلب خواهد شد.

باید اذعان شود که اين مقاله در نتيجه فعاليت‫های تحقيقاتی نویسنده/­گان زیر تهیه و تحریر شده است و در آن هیچگونه سرقت علمی وجود ندارد. در تهیه مطالب این مقاله هیچ گونه کاپی‫برداری و یا نقل قول از دیگران بدون ارجاع‌دهی به اصل آن صورت نگرفته است. همچنان تعداد، اسامی و ترتیب نویسنده­گان قابل تغییر نخواهد بود و حقوق همه نویسنده­گان به‌ترتیب میزان مشارکت و همکاری آن­ها در انجام تحقیق، رعایت شده است. همچنین اصول اخلاق تحقیقی و حرفه­ای مرتبط با موضوع تحقیق از جمله رعایت حقوق جامعه آماری و مشارکت­کنندگان، سازمان­ها و نیز مؤلفین و مصنفین رعایت گردیده است. نویسنده/گان آماده­گی ارسال داده­های کامل مربوط به این مقاله را (در صورت لزوم) جهت بررسی به سردبیر مجله دارد/دارند. در جریان اجرای مطالعه و تهیه مقاله، کلیه قوانین نشر بین المللی و کشور مربوطه به تحقیق و نشر آن رعایت شده است. چنانچه در هر مقطع زمانی خلاف موارد فوق ثابت شود عواقب ناشی از آن برعهدۀ نویسنده/گان خواهد بود.

در صورتی که تحقیق با حمایت مالی پوهنتون یا نهادی انجام شده باشد، نام آنرا در اینجا بنویسید: نویسنده/گان اعلام می­نماید/نمایند که این تحقیق با حمایت مالیِ …………………………………………. انجام شده و رضایت حامی مالی جهت چاپ نتایج پژوهش در مجله بین المللی دیوان گرفته شده است.

نوت: مجله دیوان در اصل مقالات که توسط یک نویسنده آماده شده است را می پذیرد، اما در صورت که مقاله با استفاده از روش‌های کتابخانه‌ا‌ی و میدانی تهیه شده باشد، می تواند بیشتر از یک نویسنده داشته باشد.

معرفی نويسنده­گان مقاله و ترتيب اسامی آنها در مجله

شماره نام و تخلص رتبه علمی درجه تحصیلی دیپارتمنت پوهنتون/ اداره تماس ایمیل  امضاء
۱
۲
۳
نام و تخلص نویسندۀ مسؤول:

تاریخ:

امضاء:

برای دانلود فایل پی دی ایف اینجا کلیک کنید تعهدنامه نویسنده گان

دکمه بازگشت به بالا