تورکهای تركستان جنوبی

سید برمک دروگر

چکیده

            افغانستان یکی از سرزمین های باستانی یی است که در طول تاریخ میزبان دولت ها و تمدن های بسیاری بوده و درمسیر مهاجرت بسیاری از ملت ها قرار داشته است. تورکها با تاریخ سه هزار ساله خود یکی از کهن ترین ملل دنیا محسوب میشود. این کشور بزرگ عصرها زیر سلطه تورکان بوده، امروزه در بسیاری از منابع قسمت های شمالی این کشور بنام تورکستان جنوبی یاد میشود. یاد آور باید شد، هر آن پژوهشی که بالای زبانهای تورکی در افغانستان صورت میگیرد، باعث رشد و توسعه این زبانها وفرهنگ این ملت و سرزمین میشود. تورکان در زمان حکمروایی شان در این سرزمین اثرهای تاریخی زیادی از خود بجا گذاشته و دانشمندان مشهوری در دامن فرمانروایی خود پرورانیده و در زمینه های هنر، علوم و ادبیات درحالیکه این سرزمین که مرکز علوم، ادبیات وهنر بوده است آثار ارزشمندی از خود به میراث گذاشته اند.

.واژه های کلیدی: تورکها، ترکستان، افغانستان، اوزبیکها، زبان

English

Türkçe

Başa dön tuşu