جنبه های نظری و عملی ایمان در خمسۀ نوایی

 

سید عارف احمد اوغلو

چکیده

روند توسعۀ تاریخ اندیشۀ اسلامی نشان می دهد که موضوع ایمان در زندگی اجتماعی و فرهنگی جامعه مسلمان جایگاه مهمی دارد؛ بدیهیست که باور های دینی در شکل گیری فرهنگ، هنر، شعر، ادبیات و اخلاق‌ آنها فوق العاده مؤثر بوده است. البته علت اصلی این امر بستگی به محوریت دین در تمام امور زندگی مسلمانان دارد. به همین دلیل مسائل ایمانی، همانطور که در ادبیات دیگر کشورهای اسلامی دیده میشود، از طریق ابعاد مختلف ادبی در ادبیات ترکی-اسلامی نیز انعکاس یافته است. بعضی از شاعران اشاره های کوتاهی به این مسائل نموده اند، در حالی که بخش دیگری از شعرا ایمان را به عنوان پدیدۀ اصلی تلقی نموده و آن را با جزئیات دراشعار خویش مورد بررسی قرار داده اند. امیر علی شیر نوایی از شاعران  دسته دوم است. وی در دفتر اول «خمسۀ» خود به نام «حیرت الأبرار» معلومات رضایت بخشی را در مورد ماهیت و اصول ایمان تحت عنوان «شرح ایمان» ارائه میدهد. فقط آنچه که او را از دیگران متفاوت می کند اینست که ضمن بررسی جنبۀ نظری، جنبۀ تطبیقی وعملی ایمان را نیر فراموش نمی کند و خاطر نشان می سازد که ایمان نظری وعملی باید در زندگی مسلمانان انعکاس پیدا کند. بنا براین تأکید او، بر روابط ایمان، عمل و اخلاق متمرکز میباشد

.واژه هاي کلیدی: کلام، نوایی، خمسه، ایمان، نظری، عملی

نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا