حقوق زندانبانان در شریعت اسلامی

عنوان مقاله: حقوق زندانبانان در شریعت اسلامی  
نویسنده: پوهاند دوکتور عبدالواحد جهید
Doi: http://dx.doi.org/10.48117/Diwan.2024.35
ORCID: 0009-0009-6666-3652

چکیده:
زندان­بان به‌عنوان مراقب زندان و احوال زندان­یان، در کنار صلاحیت‌های اجرایی بر تطبیق مجازات شرعی و قانونی بر زندان­یان، دارای حقوقی است که باید برای آن تعریف شود، برخی از این حقوق، به اساس اصل حقوق بشری، برخی هم بر بنیاد این­که جانشینان اولیای امور در اجرای احکام شرعی و قانونی هستند تعریف می­شود. پژوهش حاضر درصدد بررسی و اثبات حقوق زندان­بان، از منظر شریعت اسلامی با روش توصیفی- تحلیلی است که روش جمع‌آوری اطلاعات کتابخانه‌ی و اسنادی انجام‌شده، ثمره واضح این تحقیق، اثبات حقوق برای زندان­بان از منظر شریعت اسلامی است، مهم‌ترین حقوق زندان­بان، تمکین از ناحیۀ زندانیان در حد مشروع، حق خیرخواهی، نظارت از احوال زندانیان، حق تشویق، تأدیب و استجواب زندانیان، حق دفاع مشروع و عدم تعقیب قضایی، حق تأمین معیشت هنگام انجام‌ وظیفه و بعد از بازنشستگی است.

کلمات کلیدی: حقوق، زندانبان، زندانی، زندان و شریعت اسلامی.

دانلود مقاله 

نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا