حیات مختصر سه علماء متقدم فاریابی

عنوان مقاله: حیات مختصر سه علماء متقدم فاریابی  
نویسنده:دوکتور عزت الله ذکی
Doi: http://dx.doi.org/10.48117/Diwan.2024.35
ORCID: 0009-0009-0000-0000

چکیده:
مهد علم و عرفان فارياب بعداز مشرف شدن به اسلام درسال 60هجرى و 679ميلادى در كمترين مدت خودرا به اساسات دين مبين اسلام عيار نموده، بهترين علماء، محدث، فقيه و متصوف را در سينه خود به پروريش رسانيده، مقام والاى خدمت به علم، عرفان و منابع اصلى اسلام كتاب و سنت پرداخته است. در بخش حديث و تفسير به سويه بين الملل همچو ابو عبد االله محمد بن يوسف الفاريابى و جعفر بن محمد الفاريابى و محمود الفاريابى را به ثمر رسانيده است. با تاسف همچو علماء نامدار فارياب زمين در بين اوراق و كتب عصر اوسط باقيمانده، به خدمت عصر نو و نسل جديد به شكل كامل معرفى نشده، به دسترس آنها قرار داده نشده است. در دوره اول ، پرورش چنين دانشمندان برجسته اى در مكانى مانند فارياب دور از دولت اسلامى بسيار مهم است. از همه مهمتر اين است كه آنها عرب نيستند، بلكه ترك هستند. آنها هزاران عرب را آموزش داده اند. از آنجا كه ما به علماء اهميت مى دهيم زندگى ، فعاليت ، ارزش علمى ، معلمان ، دانش آموزان ، آثار و وفات اين دانشمندان را نوشتيم

کلمات کلیدی: محدث، عبد االله، جعفر، محمود، الفاريابى.

دانلود مقاله 

Show More
Back to top button