دوکتور حمیدالله مزمل

درجه تحصیل: دوکتورا
محل وظیفه: وزارت تحصیلات عالی کابل / افغانستان
شمارۀ تماس: 93702046076+
ایمیل آدرس: hameed_kramat@yahoo.com

 

دکمه بازگشت به بالا