دوکتور محمد اسماعیل قیوم اوغلی

درجه تحصیل: دوکتورا
رتبۀ علمی: پوهندوی
پوهنتون: فاریاب/ افغانستان
شمارۀ تماس: 93796358885+
ایمیل آدرس: m.i.qayumoghli@gmail.com

تحصیلات:
•فارغ مدرسه دارالعلوم عالی ابومسلم خراسانی فاریاب-۱۳۸۳
•لیسانس- رشته روابط بین الملل از پوهنتون اقتصاد و سرمایه گزاری مقیم قرغزستان ۲۰۱۱
•ماستری- رشته روابط بین الملل از پوهنتون اقتصاد و سرمایه گزاری قرغزستان ۲۰۱۲
•ماستری (دومی)- رشته اداره و مدیریت از پوهنتون اقتصاد و سرمایه گزاری قرغزستان ۲۰۱۳
•دوکتورا- رشته علوم سیاسی از پوهنتون دولتی بشکیک قرغزستان ۲۰۱۷
تجارب کاری:
•اسیستانت مدرس پوهنتون اقتصاد و سرمایه گزاری قرغزستان در سسالهای۲۰۱۱-۲۰۱۲.
•کارمند سفارت افغانستان مقیم بشکیک، 2012-2016.
•استاد پوهنتون فاریاب از سال ۱۳۹۶ الی اکنون (1402).
•ریس پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون فاریاب از سال ۱۳۹۷ الی اکنون (1402).
•سرپرست پوهنحی شرعیات پوهنتون فاریاب از سال ۱۳۹۹ الی ۱۴۰۱.
تألیف کتوب:
1. تالیف کتاب تحت عنوان (مردمان افغانستان و قرغزستان همسایه گان قدیم و دوستان جدای ناپذیر قرن بیست و یک) ۱۳۹۵.
2. جامعه شناسی سیاسی (جریان دارد).
ترجمه کتاب:
3. ترجمه کتاب درسی تحت عنوان (مبانی علم سیاست) ۱۳۹۹.
تحقیقات علمی:
1.رساله دوکتورا تحت عنوان (بررسی وضعیت فعلی و آینده روابط سیاسی افغانستان و قرغزستان. سال ۲۰۱۷.
2.مقاله علمی بین المللی تحت عنوان (Regional Cooperation: Consolidation Economic Relationships Between Afghanistan And Central Asian Countries. محل چاپ مسکو ۲۰۱۵.
3.مقاله علمی بین المللی تحت عنوان (Соперничество Региональных Стран – Основополагающий Фактор Нестабильности в Афганистане Влияющий на Ситуацию в Центральной Азии. محل چاپ مسکو ۲۰۱۵.
4.مقاله علمی بین المللی تحت عننوان (Investigating The Relationship Between Culture And Politics: The Impact of Cultural Factors on Politics) در نشریه ACTUAL SCIENCE International Scientific Journal روسیه 2023.
5.مقاله علمی بین المللی تحت عنوان (The Foreign policy and diplomatic relations between Kyrgyzstan and Afghanistan in the twenty-first century . محل چاپ بشکیک قرغزستان ۲۰۱۶.
6.مقاله علمی بین المللی تحت عنوان (İPEK YOLUN’DA MEDENIYETİN GELİŞMİ, ÖZELLİĞİ VE EVRENSELLİĞİ) محل چاپ بشکیک ۲۰۱۹.
7.مقاله علمی بین المللی تحت عنوان Улуу Жибек Жолу Диалогу: Борбордук Азия Менен Түштүк Азия Мамлекеттеринин Кызматташтыгында – Афганистандын Транзиттик Жактан Маааниси. محل چاپ بشکیک ۲۰۱۶
8.مقاله علمی تحت عنوان (Афган Жана Кыргыз Элдеринин Тарыхый Мамилелери. محل چاپ بشکیک ۲۰۱۵.
مقالات داخلی
9.مقاله علمی تحت عنوان (بررسی تاثیرات ساختارهای اجتماعی بر زندگی سیاسی. محل چاپ پوهنتون فاریاب ۱۴۰۱.
10.مقاله علمی تحت عنوان (راه لاجورد؛ آغاز همکاری¬های منطقه¬یی و تضمین ثبات در افغانستان) مجله علمی پوهنتون فاریاب 1399.
11.مقاله علمی تحت عنوان (معرفی راه لاجورد و اهمیت آن برای افغانستان و کشورهای منطقه) مجله علمی پوهنتون فاریاب 1399.
تقدیرنامه ها:
•تحسین نامه از طرف وزیر تحصیلات عالی برای موفقیت کاری در پوهنتون فاریاب.
•تقدیرنامه از طرف مرکز جامعه مدنی و فرهنگ برای تربیت جوانان در پوهنتون فاریاب.
تکلم و بلدیت با زبان های ملی و بین المللی: دری، اوزبیکی، پشتو، انگلیسی، روسی، تورکی، قرغزی
بلدیت با کمپیوتر: Word, Excel, PowerPoint, Internet…

دکمه بازگشت به بالا