دوکتور محمد ایرکان

درجه تحصیل: دوکتورا
پوهنتون: پوهنتون نجم الدین  / ترکیه
شمارۀ تماس: 2530 247 39 07
ایمیل آدرس:  mehmeterkan49@hotmail.com.tr

دکمه بازگشت به بالا