دوکتور محمد عثمان روحانی

درجه تحصیل: دوکتورا
رتبۀ علمی: پوهاند
پوهنتون: پوهنتون تعلیم و تربیه کابل
شمارۀ تماس: 93784993384+
ایمیل آدرس: m.osman.rohany@gmail.com

محمد عثمان ولد علی بخش در ولایت بغلان چشم به جهان گشوده است. سکونت فعلی روحانی شهر کابل بوده و در پوهنتون تعلیم و تربیه ودیپارتمنت تفسیر=حدیث به حیث استاد ایفای وظیفه میکند. رتبه علمی استاد روحانی پوهنوال (معاون پروفیسور) میباشد. استاد از رشته شریعت و قانون فارغ گردیده و رتبه علمی وی دکتورا میباشد.
– قبلاً به استاد فقه وتجوید دراکادمی مدینه منوره
– مشاورمقیم دفاترهماهنگی حجاج افغانستان درجده
AKF   دفترNSP – مسئول بخش
-دربخش ظرفیت سازی نهاد های دولتی.   D.S.O – بحیث مشاور
-دراتحادیه های اجتماعی بغلان.CLDC – هماهنگ کننده بخش های
– بحیث استاد درپروگرام ماستری تعلیم وتربیه کابل وجامعة المصطفی العالمیة.
ـ بحیث استاد مضمون حقوق جزاء اختصاصی موسسه تحصیلات آریانا.
ـ بحیث استاد شرعیات وقانون پوهنتون سلام.
ـ بحیث استاد درپوهنتون خاتم النبین، پوهنتون دعوت وپوهنتون غالب.
ـ عضومجمع دارالافتاء اسلام امروز.
ـ ترینرورکشاب جندروجنسیت دفترای کی ایف.

تألیفات و فعالیت های علمی:
ـ تألیف رساله تحت عنوان (تخریج ودراسة احادیث حیاة القبر) رساله تحقیقی دکتوراه
– رساله تحقیقی تحت عنوان (السماحة والیسر فی الإسلام) رساله تحقیقی ماستری.
– کتاب درسی تحت عنوان (مبادی حدیث۱).
– کتاب درسی : تحت عنوان( مبادی حدیث۲).
– کتاب درسی تحت عنوان (عوامل جرح وتعدیل راویان علم حدیث).
– رساله علمی تحت عنوان ( الامام ابی حنیفة ) عبرالتاریخ).
– رساله علمی ( حقایق حادثه کربلا).
– رساله ( حقوق زن دراسلام ) برای ورکشاپ جندروجنسیت دفتر آغاخان.
– رساله تحت عنوان (بیمه ازدیدگاه اسلام ).
– ده ها مقالات ورسایل دیگر که درمجلات وروزنامه معتبرکشورنشرشده.

آشنایی با زبان‌ها:
روحانی زبان عربی را به صورت عالی بلدیت داشته و نیز به زبان های اردو، پشتو، دری و انگلیسی تسلط دارد.

اسنادهای تحصیلی علمی وسرتیفیکیت‌ها:
ـ دکتورا دررشته مقایسه قانون با حدیث نبوی ازدانشکده اصول دین دانشگاه امام محمد بن السعود ریاض کشورعربستان سعودی  ارزیابی وتصدیق شده وزارت تحصیلات عالی جمهوری اسلامی افغانستان.
– ماستری دررشته فقه اسلامی ازدانشگاه ملک عبدالعزیزبن السعود جده.
– ازدانشگاه وفاق.  MA . Islamic – لیسانس دررشته فقه اسلامی بشکل مقارنوی
– شهادت نامه ( العالمیه فی العلوم الاسلامیه ) ازجامعه الفاروقیه.
– شهادت نامه (التفسیرالقران الکریم) ازجامعه علامه اقبال.
– شهادت نامه (الثانویة الخاصة فی الحقوق العامة) ازدارالعلوم کی ایریا.
– شهادت نامه (الحدیث الشریف) جامعه فاروقیه.
– تقدیرنامه حسن سیرت وسلوک ازدانشگاه کورنگی.
– شهادت نامه ادبیات لغت عربی ازدانشگاه مدینه منوره سعودی.
.USAID- سرتیکیفت آموزش های جندر ازموسسه انکشاف وهمکاری امریکا
– سرتیکفیت آموزش های اجتماعی همبستگی ملی ازموسسه.
. AKF- سرتیکیفت آموزش های اداره ورهبری ازموسسه بین المللی
. AKF H ID – سرتیکیفت اموزش های پروپوزل نویسی ازموسسه ای
– تقدیرنامه ازپوهنتون خاتم النبیین.
– تقدیرنامه ازپوهنتون سلام.
– تقدیرنامه ازپوهنتون استقامت.
– تقدیرنامه ازپوهنتون دعوت.

دکمه بازگشت به بالا