دوکتور محمد ولی حنیف

پوهندوی دوکتور محمد ولی حنیف  ولد شاه ولی در تاریخ ۳۱ جوزای  سال ۱۳۵۷ هجری شمسی در یک خانواده متدین در ولسوالی چهار آسیاب  ولایت کابل  چشم به چهان گشود. درجه تحصیل وی  PhD دررشته علوم شرعی بوده  و تخصص  در فقه الاسلامی وطرق الافتاء دارد. موصوف در زبان های دری، پشتو، عربی، انگلیسی و اردو بلدیت کامل دارد.

 

 

سوابق تحصیلی 

پروگرام   دوکتورا  دررشته علوم شرعی  ( فقه اسلامی)   درپوهنتون پشاور پاکستان  در سال  ۲۰۱۰

پروگرام  ماستری در رشته (فقه اسلامی )  پوهنتون جامعه اسلامی پشاور پاکستان درسال ۲۰۰۱

دوره  لیسانس درعلوم اسلامی :  در پوهنتون جامعه اسلامیه وفاق المدارس العربیة العالمیة حکومت پاکستان پشاور درسال ۱۹۹۹ دررشته اسلامیات ولغت عربی .

دوره ثانوی در مدرسه عالی شرعی ثانوی امام اعظم ( رح) در پشاور درسال ۱۳۷۴ هجری شمسی

حفظ قرانکریم وحسن تجوید در دارالحفاظ مرکزی عالی امام محمد حسن شیبانی (رح) درسال  ۱۳۷۰ هجری شمسی

سوابق کاری

علاوه از اینکه تخصص ودوکتورا  در رشته علوم شرعی  ( فقه اسلامی  )  دارد دربخش تدریس درپوهنتون های مختلف دربخش حقوق وعلوم سیاسی، شرعیات وتعلیمات اسلامی  (۱۵) سال میشود که  در سمت های مختلف (استاد و رئیس پوهنحی حقوق وعلوم سیاسی پوهنتون غالب ، مشاور ارشد حقوقی وفقهی مقام وزارت عدلیه  ، واستاد برنامه ستاژ تقنین  وعضو هیات تحریر مجله عدالت  وزرات عدلیه، معاون علمی درموسسه تحصیلات عالی بایزید روشان وپوهنتون مشعل  کابل ایفاء وظیفه نموده است وفعلا بحیث استاد کادرعلمی دیپارتمنت فقه وعقیده پوهنحی تعلیمات اسلامی ورئیس نظارت وارزیابی امور اکادمیک وزارت تحصیلات عالی   ایفای وظیفه می نماید. دراین مدت که مسئولیت اداری  وتدریسی را به عهده داشته از تجربه کافی در قسمت اداره ومدیریت از جمله وظایف مثل پلان گذاری ، سازماندهی ، تعینات، رهبری، وسیستم کنترول داخلی اداره،  تدویر تریننگ های Management آموزشی ،حقوقی ، تعلیمی وتربیتی برخورداربوده است.

 تالیفات واثار علمی

 بیشتر از یکصد جلد کتب درسی مطبوع، رهنما های درسی  برای تربیه مسلکی معلمان و مربی معلمان کشور ، کتب درسی مضمون ثقافت اسلامی طبق نصاب ومفردات درسی جدید وزارت تحصیلات عالی کشور برای هشت سمستری محصلین (پوهنځی های طب معالجوی وستوماتولوژی، حقوق وعلوم سیاسی ، شرعیات، اقتصاد ،تعلیم و تربیه ودیگر پوهنځی ها ) وکتب دیگری درموضوعات مختلف علمی، مقالات علمی ،فقهی وحقوقی نگاشته  که از طریق جامعه اسلامیه پشاور ، پوهنتون غالب کابل ،انتشارات نگارش، کتابفروشی  اقراء ، کتاب فروشی احدی، وزارت عدلیه وغیره به چاپ رسیده است که  ما چندی از آن را در ذیل نام می گیریم

چند آثار علمی مطبوع مولف

قضایا طبیة معاصرة فی ضوء فقه الاسلامی  – تیزس مقطع دوکتورا دررشته علوم شرعی  بزبان عربی

ترجیح الراجح بالروایة فی مسایل الهدایة  یعنی بیان القول الراجح – بزبان عربی در دوجلد

طب از دید گاه اسلام  (کتاب درسی)

جهان بینی اسلامی  (کتاب درسی)

شناخت و فلسفه عبادات دراسلام (کتاب درسی)

 چند مقالات علمی وتحقیقی نویسنده که چاپ شده

تلقیح مصنوعی وحمل های تیوپی ازدیدگاه فقه اسلامی

سقط جنین،بررسی ومجازات آن درفقه وقانون جزایی افغانستان

بررسی نکاح شغار ونقش آن درمنازعات فامیلی

حق دفاع مشروع درپرتو فقه اسلامی

چند مقالات علمی وتحقیقی که در ژورنال های بین المللی چاپ گردیده است

Investigating the Marriage and its Consequences in Afghan Society- International Journal of Science and Research (IJSR)- Volume 9 Issue 1, January 2020- ISSN: 2319-7064Paper ID: ART20204065.

Impression of Evil Eye and Its Remedy in Islam and Medicine– International

چند مقالات علمی وتحقیقی که آماده چاپ است

اسلام ومناسبات بین المللی

تجویز قانون­گذاری بشر

بررسی جرایم انترنیتی ازدیدگاه فقه وقانون

نقش بیماری واختلالات روانی درارتکاب جرایم

Back to top button