دوکتور هدایت الله مدقق

درجه تحصیل: دوکتورا
رتبۀ علمی: پوهنمل
پوهنتون:  تخار/افغانستان
شمارۀ تماس: 93700204446+
ایمیل آدرس: Modakikhidayet@gmail.com

تعلیم و تحصیلات عالی : 
1ـ  إبتدائيه در مکتب قيس بن سعد شهر پشاور پاكستان سال1992م به تقدير اعلی .
2ـ  متوسطه در علوم إسلامي (مركز اللغة العربية)  به زبان عربی در جامعه أبي بكر الإسلامية كراچی پاكستان سال 1996م به تقدير اعلی .
3ـ  ثانويه یا لیسه در ” المعهد العلمي ” جامعه أبي بكر الإسلامية کراچی پاکستان ، سال 1420 هـ ق به تقدير ممتاز .
4ـ مرحله لیسانس  “بكالوريوس ” در فاکولته شرعیات جامعه إسلاميه مدينه منوره سال 1426 هـ بتقدير ممتاز.
5ـ مرحله ماستری ، دبلوم عالي در دیپارتمنت قضاء و سياست شرعی جامعه اسلاميه به تقدير ممتاز، معادله آن در وزارت تحصیلات عالي افغانستان . تیزس تحت عنوان: ( المسائل القضائية المعاصرة من خلال الإختصاص القضائي ، أحكام الإعسار، و دور المحامي ) به عربي .
6ـ مرحله عالية عالميه ” دكتوراه ” در پوهنتون إرجييس تركيه دیپارتمنت حديث وعلوم آن سال١٤٤٣ هـ  موافق 2021 ميلادي . تیزس تحت عنوان : ( شناخت و بررسی از مؤلفات فارسي حديث نزد اهل سنت)
)FARSÇA SÜNNİ HADİS LİTERATÜRÜNÜN TANITIM VE DEĞERLENDİRİLMESİ(
فعالیت های علمی  : 
●مشاركت در کنفرانس ها و سیمنار ها  و ایراد خطبه ها و مواعظ .
●عضو هيئت تدريس در پوهنحی شرعیات پوهنتون تخار از سال 1428 هـ ق موافق 2008 م تا امروز.
●تقدیم دروس و مواعظ در مناسبات از طریق رادیو و تلفزیون محلي در افغانستان .
●تهیه ی چپتر نوت های درسی در پوهنتون و نشر برخی مقاله ها در مجله های علمی و دعوتی.
●تحقیق و به رشته تحریر آوردن  رساله علمی زیر نام ” اهميت كار در رشد اقتصاد اسلامي ، در سایت عقيدة ( كتابخانه قلم ) به نشر سپرده شده است.
https://aqeedeh.com/book/view/2147/.
مقاله های علمي بین المللی نشر شده :
●اللغة الفارسية ودورها التاريخي والثقافي في خدمة السنة النبوية ( عربي) در مجله بليمنامه پوهنتون ارجيس قيصري تركيه .
The Role of Persian Language in Culture and History and Its Services in Prophetic Tradition (Hadith) in Arabic. bilimname XLI, 2020/1, 1157-1204
Yayın Tarihi: 15.05.2020.
doi http://dx.doi.org/10.28949/bilimname.556497.
●تغيير الفتوى بمقتضى الزمان و المكان
Changing of the fatwa based on the requirements of time and place Vol-05 Issue-01 Jan-Jun 2021. http://rahatulquloob.com/index.php/rahat/issue/view/12.   (مشترک). به عربی
●جهود العلامة صديق حسن خان في خدمة السنة .
Efforts of The scholar Siddiq Hassan Khan in the service of the Sunnah.
https://birne-online.de/journals/index.php/agjsls.  به عربی/
●فيلسوف روسي تولستوي و شیوه انتخاب او از احادیث پیامبر صلی الله علیه وسلم
Tolstoy and his influence on the Prophet Muhammad (s.a.v).
https://www.josrss.com/sonsayi.html. ( (مشترك
●اختلاف عقیدوي و منهجي بين امام ابو حنيفه و ابو منصور ماتريدي ( تركي ).  در انتظار نشر
●مصفى شرح موطأ از شاه ولي الله دهلوي وتيسير القاري شرح صحيح بخاري از نور الحق دهلوي  نمونه ی از  خدمات شایان به سنت نبوي (تركي ). در انتظار نشر .
●تعريف از قرآن و سنت واصطلاحات حديثی و قدسي وغيره . (فارسي ). در انتظار نشر.
●معرفت به کتابهای حديث و علومه آن .( فارسي). در انتظار نشر.
●در آمدی در تاریخ اقتصاد اسلامی . ترجمه  مقدمة فی تاریخ الاقتصاد الاسلامی، زیر کار.
آدرس الكتروني : modakikhidayet@tu.edu.af   modakikhidayet@gmail.com  &
آدرس محقق در سایت بین المللی : https://orcid.org/0000-0001-6124-8841
ارتباط : 00905386414629 تركيه   0093700204446  افغانستان
دکمه بازگشت به بالا