رحمت الله حکیمیار

استاد رحمت الله حکیمیار درسال ۱۳۶۱هـ ش در ولسوالی نهرین ولایت بغلان چشم به جهان گشوده است دوره ابتدائیه، متوسطه ولیسه را درهمین ولسوالی به اتمام رسانیده ودرسال ۱۳۸۳ از لیسه نمبر۱ استاد گلمیران شهید بدرجه اعلی فارغ گردیده است. موصوف بعد ازسپری نمودن امتحان کانکور درسال ۱۳۸۴ شامل دیپارتمنت فقه وقانون پوهنحی شرعیات پوهنتون بلخ شده ودرسال ۱۳۸۷ ازاین پوهنحی فارغ التحصیل گردیده است. بعدازفراغت درسال ۱۳۸۸ عضویت انجمن مستقل وکلای مدافع افغانستان(AIBA) را کسب نموده دارنده جواز نمبر ۳۹۶ وکالت دفاع میباشد. برای مدت محدود به حیث وکیل مدافع درسازمان حقوق بشر افغانستان کارنموده وبعدا به حیث رئیس مؤسسه خدمات حقوقی افغانستان ( LAOA) انتخاب گردیده وبرای مدت پنج سال ایفای وظیفه نموده است، برعلاوه این وظیفه بتاریخ ۲۲/۱۱/۱۳۹۰هـ ش عضوکادر علمی دانشکده شرعیات دانشگاه بلخ شده است. درکنارتدریس وفعالیت های علمی دربخش های حاکمیت قانون دفاتربین المللی چون: [ بنیاد آسیا، بانک جهانی، ( GIZ) ( UNDP) ( UNICEF) ( USIP) ] وسایرنهاد های خصوصی بحیث ترینرومشاورحقوقی کارنموده است. طبق لزوم دید هیئت رهبری پوهنتون بلخ درسال ۱۳۹۶هـ ش به حیث رئیس کلینیک حقوقی دانشگاه بلخ انتخاب شده ودرمدت سه سال خدمات شایان را درخصوص هماهنگی بانهاد های عدلی وقضائی وارتقای ظرفیت محصلین وآگاهی دهی حقوقی انجام داده است، موصوف برعلاوه زبان های ملی کشور با زبان های عربی، انگلیسی واردو نیز آشنائی دارد.

موصوف بااستفاده ازبورسیه های آزاد پوهنتون بین المللی اسلامی اسلام آباد شامل برنامه ماستری گردیده وبصورت موفقانه به پایان رسانیده وفعلا مصروف تحریرتیزیس ماستری میباشد.

آثارعلمی ومقالات چاپ شده:

اثرترفیع به رتبه علمی پوهنیاری ” طرز رسیدگی به دعاوی مدنی ازدیدگاه فقه وقانون”

 حق شفع ازدیدگاه فقه وقانون

حق سرپرستی اطفال ازدیدگاه مذهب اهل تشیع

اجراات دعوی جزائی برای کلینیک های حقوقی   کتاب درسی

 مقالات وآثار که تاهنوز چاپ نشده است

 سیرتاریخی قواعد فقهی مجلة الاحکام

حقوق مظنون ومتهم ازدیدگاه  فقه وقانون نافذه کشور

موارد تجدید نظر براحکام قطعی ونهائی محاکم افغانستان

نکاح شغار درفقه خانواده

مرور زمان درقضایای جزائی وحقوقی

حق طلاق از دیدگاه شریعت وقانون

(أنواع التفسیرالإجمالی)    به زبان عربی

(الإعجاز التشریعی فی آیات الزکاة والصدقة) به زبان عربی

(تفسیرعثمانی نخستین ترجمه وتفسیردرشبه قاره هندیه)  به زبان عربی

(نبذة عن علم القراءات والقراء العشرة) به زبان عربی

Back to top button