زندگی نامه امام اهل سنت شیخ ابومنصور ماتریدی

عبدالحق حبیبی صالحی

چکیده

مذهب اعتقادی ماتریدیه بیشترین پیروان را در جهان دارد، اما بنیانگذار آن شیخ ابومنصور ماتریدی رحمه الله از امامان گمنام است، از شرح حال زندگی او درست گزارش نشده است، حتی تاریخ رجال نویسان هم بجز کلمات مختصر چیزی زیاد و همه جانبه ننوشته­اند، بناء نیاز است که زندگی­نامه این امام هرچه بیشتر گزارش شود و اندکی مفصل‌تر نوشته شود، این نوشته کوشیده است که شرح حال زندگی این امام را به شیوه­ای توصیفی و تحلیلی بیان نموده توضیح مفصل­تر از زوایای مختلف زندگی وی را برای خواننده باز گو نموده است.

.واژه های کلیدی: زندگی­نامه، ابو منصور، شناسه، ماتریدیه

English

Türkçe

Başa dön tuşu