سید برمک دروگر فرزند سید محمد دروگر بتاریخ ۱۵ / ۹ / ۱۳۶۸ هجری شمسی در شهر شبرغان مرکز ولایت جوزجان در یک خانواده روشنفکر دیده به جهان گشود. او الفبای سواد حیاتی را نزد پدرش آموخت بعداً در سال ۱۳۷۴ شامل لیسه ابن یمین  جوزجانی گردید. دوره ابتدایه٫ متوسطه و لیسه را در لیسه مذکور فرا گرفت. در سال ۱۳۸۶ از مکتب متذکره فراغت حاصل نمود. وی در همان سال شامل امتحان کانکور گردیده توانست با اخذ نمره عالی شامل پوهنتون بلخ پوهنحی زبان و ادبیات٫ دیپارتمنت زبان و ادبیات اوزبیکی به تحصل خویش ادامه دهد. در سال ۱۳۹۰ دوره لسانس خویش را به پایان رسانده. موصوف در سال ۱۳۹۱ غرض ادامه تحصیل در کشور دوست ترکیه سفر نموده شامل پوهنتون آتا ترک گردید و از این نهاد سند ماستری خویش را بدست آورد. در سال ۱۳۹۶ بحیث استاد درپوهنتون جوزجان  در بخش زبان و ادبیات ترکی پوهنحی علوم اجتماعی اشغال وظیفه نمود.

دکمه بازگشت به بالا