جلد 2، شماره 1، سال 1399

ISSN: 2706-6428     E-ISSN: 2707-7462

از ویرایشگر

ضرورت اجتهاد در عصر حاضر
پوهندوی شیر محمد نبیل

اسباب گدایی و راه های علاج آن از دیدگاه اسلام
پوهنوال محمد عثمان روحانی

حکم خرید و فروش اعضای انسان در پرتو فقه اسلامی
پوهنیار محمد عمر قاریزاده

مروری بر خانواده خوارزمشاهیان بر اساس تاریخ مجمع الانساب و تحقیقات مدرن
پوهنوال دوکتور عزت الله ذکی | پوهنوال دوکتور مصطفی آققوش

حکم رشوت در پرتو قرآن کریم و احادیث نبوی
پوهنمل شهاب الدین ثاقب

الحاكم النيسابوري سفيرا بين الدولتين السامانية والبويهية
دوکتور نجاتی آوجی و یاسر العثمان

مصاحبه با مولوی عبدالوکیل آخندزاده
القأ مع فضیله الشیخ مولوی عبدالوکیل آخندزاده

معرفی کتاب حقوق فاميل اثر پوهنوال عبد القادر عدالتخواه
پوهنمل دوکتور محمد اکرم حکیم

مجموع مقالات
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا