عبدالولی هژیر

پوهنمل عبدالولی “هژیر”فرزند عبدالصمد در یک خانواده علم پرور و متدین در ولسوالی خوست و فرهنگ ولایت بغلان چشم به جهان گشود، دوره ابتدائه متوسطه و لیسه را در مکتب لیسه نمبر دو شهر پلخمری موفقانه به پایان رسانید. سپس در سال ۱۳۸۶ با سپری نمودن امتحان کانکور به دانشکده اقتصاد دانشگاه بلخ راه یافت و در سال ۱۳۹۰ موفق به کسب درجه لیسانس گردید. در سال ۱۳۹۱ از طریق پروسه رقابتی به حیث استاد رسمی در پوهنتون تخار معرفی و به حیث خدمت گذار در خدمت اولاد وطن قرار گرفت. در سال ۱۳۹۷ موفق به دریافت درجه ماستری از پوهنتون کابل شد. موصوف  بیش از ده سال است که به حیث عضوکادر علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه پروان مصروف خدمت میباشد، دو مقاله بین المللی و دو مقاله داخلی را در مجله های علمی معتبر به دست نشر سپاریده و همچنان غرض رفع مشکلات درسی دانشجویان به تعداد هشت جلد کتاب درسی پوهنحی اقتصاد را تدوین و به دست نشر سپاریده که تقریبا اغلب محصلین و استادان در پوهنتون ها از آن استفاده مینمایند. در کنار تدریس محترم استاد عبدالولی فعلا به حیث رئیس پوهنحی اقتصاد دانشگاه پروان مصروف خدمت میباشد۔

دکمه بازگشت به بالا