حیات مختصر سه علماء متقدم فاریابی

 

ORCID ID: 0000-0001-6571-7377

دوکتور عزت الله ذکی

چکیده

مهد علم و عرفان فاریاب بعداز مشرف شدن به اسلام درسال ۶۰ هجری و ۶۷۹ میلادی در کمترین مدت خودرا به اساسات دین مبین اسلام عیار نموده،  بهترین علماء، محدث، فقیه و متصوف را در سینه خود به پرورش رسانیده، مقام والای خدمت به علم، عرفان و منابع اصلی اسلام کتاب و سنت پرداخته است. در بخش حدیث و تفسیر به سویه بین الملل همچو ابو عبد الله محمد بن یوسف الفاریابی و جعفر بن محمد الفاریابی و محمود الفاریابی را به ثمر رسانیده است. با تاسف همچو علماء نامدار فاریاب زمین در بین اوراق و کتب عصر اوسط باقیمانده، به خدمت عصر نو و نسل جدید به شکل کامل معرفی نشده، به دسترس آنها قرار داده نشده است. در دوره اول ، پرورش چنین دانشمندان برجسته ای در مکانی مانند فاریاب دور از دولت اسلامی بسیار مهم است. از همه مهمتر این است که آنها عرب نیستند، بلکه ترک هستند. آنها هزاران عرب را آموزش داده اند. از آنجا که ما به علماء اهمیت می دهیم  زندگی ، فعالیت ، ارزش علمی ، معلمان ، دانش آموزان ، آثار و وفات این دانشمندان را نوشتیم.

واژه های کلیدی:  محدث، عبد الله، جعفر، محمود، الفاریابی

 

Show More
Back to top button