فلسفه ازدواج پیامبر اسلام ﷺ با زنان متعدد

عنوان مقاله: فلسفه ازدواج پیامبر اسلام ﷺ با زنان متعدد   
نویسنده: پوهاند داد محمد نذیر
Doi: http://dx.doi.org/10.48117/Diwan.2024.36
ORCID: 0009-0006-9151-4104

چکیده:
رسول الله به لحاظ ازدواج سه مرحله را سپری کرده است: مرحله اول از ابتدای زندگی پیامبر صلی الله علیه و سلم شروع می شود والی 25 سالگی ادامه می یابد. مرحله دوم از 25 سالگی آغاز گردیده الی 48 ساله گی ادامه می یابد. مرحله سوم بعد از 53 سالگی است که در این مرحله آنحضرت صلی الله علیه و سلم به مدینه هجرت می کند و الله متعال بر او جهاد و تعدد زوجات را فرض می گرداند که این هر دو درخدمت یک هدف قرار داشتند. نکاح رسول الله صلی الله علیه و سلم با دختران و بیوه های سران قبایل، هدف مذکور را بر آورده ساخت. زمانی که جنگ خاتمه می یابد یا در شرف پایان یافتن قرار می گیرد، الله متعال پیامبر صلی الله علیه و سلم را از ازدواج جدید منع می کند. پس مرحله تعدد زوجات همان مرحله جهاد بود. تعدد زوجات با جهاد شروع می شود تا عمل سیاسی همگام با عمل نظامی باشد و بعد از پیروزی در صحنه نظامی، ازدواج جدید ممنوع می شود. بنابر این، در این مقاله سعی شده تا به این پرسش جواب داده شود که فلسفه ازدواج پیامبر اسلام صلی الله علیه و سلم با زنان متعدد چه بوده است؟ فرضیه بنده به این پرسش این است که ازدواج آنحضرت صلی الله علیه و سلم با زنان متعدد فلسفه هایی دارد. هدف علمی این تحقیق پاسخگویی به سوال اصلی است. البته این تحقیق تحلیلی-تفسیری بوده و با استفاده از مطالعه کتابخانه ایی، تدوین و ایجاد گردیده است. یافته های این تحقیق نشان می دهد که ازدواج رسول الله صلی الله علیه و سلم با زنان متعدد دارای حکمت های گوناگونی بوده است.
کلمات کلیدی: فلسفه، ازدواج، رسول الله صلی الله علیه و سلم، زنان، پیش از هجرت و بعد از هجرت.

دانلود مقاله 

نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا