محمد اکرم حکیم

د. محمد اکرم حکیم

 

محمد اکرم حکیم فرزند محمد حکیم در سال ۱۹۸۸ میلادی در یک خانواده روشنفکر و علم دوست در ولایت جوزجان دیده به جهان گشود. موصوف دوره ی ابتدائیه، متوسطه و لیسه را در لیسه ذکور آقچه به اتمام رسانیده است. همچنان در جریان دوره ی متوسطه حفظ قرآنکریم را نیز تکمیل نموده است. وی در  امتحان کانکور ۲۰۰۴ اشتراک نموده و موفق به دیپاتمنت کیمیای پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون بلخ شده است. در جریان تحصیل در دیپارتمنت متذکره در بورسیه بنیاد دیانت ترکیه نیز اشتراک نموده و موفق امتحان شده است. موصوف در سال ۲۰۰۵ عازم ترکیه شده و به پوهنحی شرعیات پوهنتون سلجوق به تحصیل لیسانس خویش ادامه داده است. نامبرده بعد از سپری نمودن یک سال آموزش لسان ترکی در ۲۰۱۰ میلادی دوره لیسانس را با درجه عالی موفقانه به اتمام رسانیده است. بعد از ختم دوره لیسانس در سال ۲۰۱۰ شامل دوره فوق لسانس (ماستری) در دیپارتمنت “فقه اسلامی/فقه و قانون” انستیتوت علوم اجتماعی پوهنتون نجم الدين اربكان گردیده و در سال ۲۰۱۲ موفقانه ماستری خود را ختم نموده است. همچنان در سال ۲۰۱۲ در دیپارتمنت و پوهنتون متذکره مصروف فراگیری دورس دوره ی دوکتورا گردیده و در سال ۲۰۱۶ دوکتورای خود را موفقانه به پایان رسانیده است. همچنان در سال ۲۰۱۶ میلادی به رهبری پروفیسور صفوت کوسه در پوهنتون نجم الدین اربکان در پروگرام تحقیقات علمی که از طرف هیات رهبری آن پوهنتون با کود نمبر: ۱۵۱۴۱۷۰۰۲ حمایت مالی میشد تحقیقات خویش را نیز انجام داده است.

پایان نامه ها

لیسانس: نماز تراویح

سیمینار ماستری: مهر( قلین/شيربها) در قانون مدنى افغانستان و کاربرد آن بين مردم

ماستری: بررسی ” آثار ازدواج” در ماده های (۹۸- ۱۳۰) قانون مدنی افغانستان از دید احکام فقهی و نظریات مجتهدین

دوکتورا: بررسی و تحقیق در مورد کتاب “الغنية في الفتاوى” اثرى، للإمام أبو المحاسن (أبو الثناء) جمال الدين محمود بن سراج الدين أحمد بن مسعود القونوي الدمشقي

مقالات

“تجسس و احکام آن از دیدگاه فقه و قانون”، مجله پوهنتون جوزجان، شماره ۲۹، سال: ۱۳۹۸ –

“حكم تراويح در فقه اسلامی و اختلاف فقهاء در تعداد رکعات آن”، مجله پوهنتون جوزجان، شماره ۳۰، سال: ۱۳۹۸ –

معرفی کتاب “الغنية في الفتاوى”، مجله دیوان، شماره ۲، سال: ۲۰۲۰ –

“Jamal al-Din al-Qonawi’s (d. 770/1369) Work Named alGhonya Fi al-Fatawa”، مجله Journal of Islamic Law  -Studies، شماره 35، سال: 2020.

 

دکمه بازگشت به بالا