پوهندوی دوکتور محمد اکرم حکیم

درجه تحصیل: دوکتورا
رتبۀ علمی:
پوهندوی
پوهنتون:
پوهنتون جوزجان /افغانستان
شمارۀ تماس:
93787236428+
ایمیل آدرس:
m.akramhakim88@gmail.com

عضو کادر علمی دیپارتمنت ثقافت اسلامی، معاون تحقیقات و مجله علمی پوهنتون جوزجان و سردبیر مجله بین المللی علوم اسلامی “دیوان” پوهندوی دوکتور محمد اکرم حکیم ولد محمد حکیم در سال 1409 ه ق در یک خانواده متدین، روشنفکر و علم دوست در ولایت جوزجان دیده به جهان گشود. موصوف دوره‌ی ابتدائیه، متوسطه و لیسه را در لیسه ذکور آقچه به اتمام رسانید. همچنان در سال 1419 ه ق در مدرسه رسمی اشرف العلوم قریه بیش آریق وطنی والسوالی آقچه ولایت جوزجان حفظ قرآن کریم را نيز تکمیل نمود. وی در امتحان کانکور 2004 میلادی اشتراک نموده و موفق به دیپاتمنت کیمیای پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بلخ شد. در جریان تحصیل در دیپارتمنت متذکره در بورسیه بنیاد دیانت ترکیه اشتراک نموده و موفق امتحان شد. موصوف در سال ۲۰۰۵ میلادی عازم کشور ترکیه شده و به پوهنحی شرعیات پوهنتون سلجوق به تحصیل لیسانس خویش ادامه داده است. نامبرده بعد از سپری نمودن یک سال آموزش لسان ترکی در ۲۰۱۰ میلادی دوره لیسانس را با درجه عالی موفقانه به اتمام رسانیده است. بعد از ختم دوره لیسانس در سال ۲۰۱۰ شامل دوره فوق لسانس (ماستری) در دیپارتمنت “فقه اسلامی/فقه و قانون” انستیتوت علوم اجتماعی پوهنتون نجم الدين اربكان گردیده و در سال ۲۰۱۲ میلادی موفقانه ماستری خود را ختم نموده است. در سال ۲۰۱۲ میلادی در دیپارتمنت و پوهنتون متذکره مصروف فراگیری دورس دوره‌ی دوکتورا گردیده و در سال ۲۰۱۶ میلادی دوکتورای خود را موفقانه به پایان رسانیده است. همچنان در سال ۲۰۱۶ میلادی به رهبری پروفیسور دوکتور صفوت کوسه در پوهنتون نجم الدین اربکان در پروگرام تحقیقات علمی که از طرف هیئت رهبری آن پوهنتون با کود نمبر: ۱۵۱۴۱۷۰۰۲ حمایت مالی می‌شد تحقیقات خویش را نیز موفقانه انجام داده است.
وظایف رسمی:
– از طریق رقابت آزاد بحیث استاد در دیپارتمنت ثقافت اسلامی پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون جوزجان در تاریخ 9/5/1397 مقرر گردیده است.
– از تاریخ 19/5/1399 تا 5/9/1402 بحیث رئیس پوهنحی علوم اجتماعی ایفای وظیفه نمود.
– از تاریخ 6/9/1402 تاالحال بحیث معاون تحقیقات و مجله علمی پوهنتون جوزجان ایفای وظیفه می‌نماید.
فعالیت های علمی:
– از سال 1398 هجری شمسی تا الحال سردبیر مجله بین المللی علوم اسلامی دیوان.
– عضو هیئت تحریر مجله علمی – تحقیقی پوهنحی شرعیات پوهنتون محمد عاکف ایرسوی شهر بوردور کشور ترکیه (https://dergipark.org.tr/tr/pub/burdurilahiyat/board)
– ارائه مقاله در سمپوزیم بین المللی پوهنحی شرعیات پوهنتون محمد عاکف ایرسوی تحت عنوان “هوش مصنوعی از منظر فقه اسلامی” (https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/2544973)، 2022.
– مرورگر در مجله علمی – تحقیقی پوهنتون علوم اجتماعی انقره شعبه قبرص شمالی.
– عضو بورد مشورتی سمپوزیم بین الملی پوهنحی شرعیات پوهنتون قوجه ایلی، 2021.
– عضو هیئت تحریر در مجله علمی – تحقیقی جوزجانان.
پایان نامه ها:
– لیسانس: نماز تراویح و جایگاه آن در دین مبین اسلام.
– سیمینار ماستری: مهر( قلین/شيربها) در قانون مدنى افغانستان و کاربرد آن بين مردم.
– ماستری: بررسی “آثار ازدواج” در ماده های (۹۸- ۱۳۰) قانون مدنی افغانستان از دید احکام فقهی و نظریات مجتهدین.
– دوکتورا: بررسی و تحقیق در مورد کتاب “الغنية في الفتاوى” اثرى، إمام أبو المحاسن (أبو الثناء) جمال الدين محمود بن سراج الدين أحمد بن مسعود القونوي الدمشقي.
مقالات:
– “تجسس و احکام آن از دیدگاه فقه و قانون”، مجله پوهنتون جوزجان، شماره ۲۹، سال: ۱۳۹۸ .
– “حكم تراويح در فقه اسلامی و اختلاف فقهاء در تعداد رکعات آن”، مجله پوهنتون جوزجان، شماره ۳۰، سال: ۱۳۹۸ .
– “تعدد زوجات ازدیدگاه فقه وقانون”، مجله پوهنتون جوزجان، شماره 31، سال: 1399.
– معرفی کتاب “الغنية في الفتاوى”، مجله دیوان، شماره ۲، سال: ۲۰۲۰ .
– هوش مصنوعی از منظر فقه اسلامی، سمپوزیم بین المللی پوهنتون محمد عاکف ایرسوی، 2022.
– “Jamal al-Din al-Qonawi’s (d. 770/1369) Work Named alGhonya Fi al-Fatawa”، مجله Journal of Islamic Law -Studies، شماره 35، سال: 2020.
آثار ترجمه:
– پروفیسور دوکتور صفوت کوسه، از عبادت تا شعور بنده گی، مترجم: دوکتور محمد اکرم حکیم، ناشر: انتشارات سعید، کابل 1444 هجری قمری.

دکمه بازگشت به بالا