محمد صدیق صداقت

 

 

محمد صدیق صداقت

پوهنمل محمد صدیق صداقت فرزند حاجی محمد علی فرزند حاجی عبدالرحیم. در یک خانواده متدین ومجاهد در قریه لرخواب ولسوالی دوشی ولایت بغلان، سال ۱۳۵۲متولد گردید. در مکتب ابتدائی به نام خالد بن ولید كه ىركمپ میانوالی پنجاب پاکستان قرار داشت شامل گردیده و نسبت به علاقه که به مسایل دینی داشت  شامل مدرسه ثانوی عبدالله بن عباس بود یک سال را مشغول آموزش شد بعد از آن از طریق امتحان کانکور به کلیه اصول الدین (د افغانستان اسلامی پوهنتون) شامل گردید. که در سال ۱۳۷۴باکسب نمرات کادری به درجه ممتاز از این کلیه فارغ التحصیل گردید. وبه تاریخ ۲۶\۷\۱۴۲۱ق-۱۳۷۹ ش شامل کادر علمی پوهنحی شرعیات پوهنتون بلخ گردید، به تاریخ ۲\۲\۱۳۸۰-۱۴۲۲ رتبه ی پوهیالی را کسب نمود و به تاریخ ۲۸\۱۲\۱۳۸۷ ش حائز رتبه پوهنیاری گردید و به تاریخ ۴\۱\۱۳۹۵ به رتبه پوهنملی دست یافت و درسال ۱۳۹۵ ش به زیارت خانه کعبه شریفه و مدینه منوره مشرف گردید.

آثار علمی:

 شروط شیخین در اخذ حدیث در سال ۱۳۸۷ برای اخذ رتبه پوهنیاری –

موقف شریعت اسلامی پیرامون تصاویرو تماثیل ۱۳۹۵ برای اخذ رتبه پوهنملی –

مقالات علمی:

 حکم تماثیل و تصاویر در شریعت اسلامی ۸/۵/۱۳۸۷ مجله معرفت –

 غذایی صحی از دیدگاه اسلام حوت ۱۳۸۸ مجله معرفت –

نقش نگارش در اعاده صلح از دیدگاه اسلام ۱۳۹۵ شماره ویژه مجله معرفت –

حقوق بشر دوستانه اسیران جنگی سنبله ۱۳۹۵ مجله معرفت –

حقوق والدین از دیدگاه قرآن و سنت ۱۳۹۵ مجله علمی بلخ –

Back to top button