محمد عثمان روحانی

 

محمد عثمان روحانی

محمد عثمان ولد علی بخش در ولایت بغلان چشم به جهان گشوده است. سکونت فعلی روحانی شهر کابل بوده و در پوهنتون تعلیم و تربیه ودیپارتمنت تفسیر=حدیث به حیث استاد ایفای وظیفه میکند. رتبه علمی استاد روحانی پوهنوال (معاون پروفیسور) میباشد. استاد از رشته شریعت و قانون فارغ گردیده و رتبه علمی وی دکتورا میباشد

  .قبلاً به استاد فقه وتجوید دراکادمی مدینه منوره –

.مشاورمقیم دفاترهماهنگی حجاج افغانستان درجده –

AKF    دفترNSP – مسئول بخش –

 .دربخش ظرفیت سازی نهاد های دولتی.   D.S.O – بحیث مشاور –

.دراتحادیه های اجتماعی بغلان.CLDC – هماهنگ کننده بخش های –

 .بحیث استاد درپروگرام ماستری تعلیم وتربیه کابل وجامعة المصطفی العالمیة –

.ـ بحیث استاد مضمون حقوق جزاء اختصاصی موسسه تحصیلات آریانا

.ـ بحیث استاد شرعیات وقانون پوهنتون سلام

.ـ بحیث استاد درپوهنتون خاتم النبین، پوهنتون دعوت وپوهنتون غالب

.ـ عضومجمع دارالافتاء اسلام امروز.

.ـ ترینرورکشاب جندروجنسیت دفترای کی ایف

:تألیفات و فعالیت های علمی

.ـ تألیف رساله تحت عنوان (تخریج ودراسة احادیث حیاة القبر) رساله تحقیقی دکتوراه

 .رساله تحقیقی تحت عنوان (السماحة والیسر فی الإسلام) رساله تحقیقی ماستری –

 .(کتاب درسی تحت عنوان ( مبادی حدیث۱ –

 .(کتاب درسی تحت عنوان ( مبادی حدیث۲ –

 .(کتاب درسی تحت عنوان (عوامل جرح وتعدیل راویان علم حدیث –

.رساله علمی تحت عنوان ( الامام ابی حنیفة ) عبرالتاریخ –

.(رساله علمی ( حقایق حادثه کربلا –

.رساله ( حقوق زن دراسلام ) برای ورکشاپ جندروجنسیت دفتر آغاخان –

.(رساله تحت عنوان (بیمه ازدیدگاه اسلام –

.ده ها مقالات ورسایل دیگر که درمجلات وروزنامه معتبرکشورنشرشده –

:آشنایی با زبان ها

.روحانی زبان عربی را به صورت عالی بلدیت داشته و نیز به زبان های اردو، پشتو، دری و انگلیسی تسلط دارد

:اسنادهای تحصیلی علمی وسرتیفیکیت ها

ـ دکتورا در رشته مقایسه قانون با حدیث نبوی ازدانشکده اصول دین دانشگاه امام محمد بن السعود ریاض کشورعربستان سعودی  ارزیابی وتصدیق شده وزارت تحصیلات عالی جمهوری اسلامی افغانستان

 .ماستری دررشته فقه اسلامی ازدانشگاه ملک عبدالعزیزبن السعود جده –

 .ازدانشگاه وفاق.  MA . Islamic لیسانس دررشته فقه اسلامی بشکل مقارنوی –

.شهادت نامه (العالمیه فی العلوم الاسلامیه) ازجامعه الفاروقیه –

.شهادت نامه (التفسیرالقران الکریم) ازجامعه علامه اقبال –

.شهادت نامه (الثانویة الخاصة فی الحقوق العامة) ازدارالعلوم کی ایریا –

.شهادت نامه (الحدیث الشریف) جامعه فاروقیه.

.تقدیرنامه حسن سیرت وسلوک ازدانشگاه کورنگی –

.شهادت نامه ادبیات لغت عربی ازدانشگاه مدینه منوره سعودی –

.USAID سرتیکیفت آموزش های جندر ازموسسه انکشاف وهمکاری امریکا –

.سرتیکفیت آموزش های اجتماعی همبستگی ملی ازموسسه –

. AKF سرتیکیفت آموزش های اداره ورهبری ازموسسه بین المللی –

. AKF H ID سرتیکیفت اموزش های پروپوزل نویسی ازموسسه ای –

.تقدیرنامه ازپوهنتون خاتم النبیین –

.تقدیرنامه ازپوهنتون سلام –

.تقدیرنامه ازپوهنتون استقامت –

.تقدیرنامه ازپوهنتون دعوت –

دکمه بازگشت به بالا