محمد عمر قاریزاده

محمد عمر قاریزاده

پوهنیار محمد عمر “قاریزاده”  فرزند محمد رسول درسال( ۱۳۶۶هـ ش) در خانواده علمی در ولایت بلخ متولد گردیده است. دوره حفظ  قرآن عظیم الشأن را در مدرسه دارالحفاظ سید الشهداء حضرت همزه (رض) درسال (۱۳۸۲ هـ ش) تکمیل وتحصیلات مقطع ابتدایی وبکلوریا را در مدرسه دارالحفاظ  عالی اسدیه ولایت بلخ درسال(۱۳۸۶هـ ش) به درجه اعلی به پایان رسانیده  ودر سال (۱۳۸۷ هـ ش) شامل برنامه تحصیلی دوره لیسانس دربخش دانشکده شرعیات دانشگاه بلخ ودرجدی (۱۳۹۰هـ ش) فارغ گردیده است. ودر سال (۱۳۹۲ هـ ش) به صفت کادر علمی در دیپارتمنت فقه وقانون دانشکده شرعیات دانشگاه بلخ تقرر حاصل نموده وتا اکنون مصدر خدمت به اولاد وطن و جامعه ی بشری میباشد.موصوف در جراید ومجلات آثاری علمی داشته وبرای ارتقاء به رتبه ی علمی پوهنیار اثری را تحت عنوان ( حکم پیوند اعضای انسان در پرتوفقه اسلامی) به رشته ی تحریر در آورده که به حیث مواد ممد درسی دربخش فقه معاصر در دانشکده های شرعیات  به خدمت محصلین وفرهنگیان قرارا دارد. وبه زبان های دری ، عربی وانگلیسی تکلم وتحریر میتواند.

Back to top button