مهترخان

درجه تحصیل: دوکتورا
پوهنتون: پوهنتون آقسرای / ترکیه
شمارۀ تماس: 905556317193+
ایمیل آدرس: mehtarkhan@aksaray.edu.tr

مهترخان در سال 1982 در افغانستان ولسوالی کوه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ بند ولایت کاپیسا چشم به جهان گشود. دوره ابتداییه خویش را در همین ولسوالی زادگاه خویش به پایان رساند. بعدا دوره ابتداییه و لیسه را در مرکز ولایت کاپیسا در مکتب دارالعلوم عالی امام اعظم به اتمام رسانیده است. در سال 2003 در افغانستان به رشتۀ شریعت پوهنتون البیرونی آغاز نمود، فقط بعد از ختم یک سمستر از طریق بورسیۀ بنیاد دیانت به کشور ترکیه رفت. در سال 2008 از فاکولتۀ شریعت پوهنتون سلجوق فارغ گردید. در سال 2010 از دیپارتمنت علوم اسلامی بخش حقوق اسلامی انستیتیوت علوم اجتماعی مونوگراف ماستری خویش را زیر نام” در وضعیت فعلی افغانستان برخی از شیوه های زنان در مقایسه با حقوق اسلامی ” به پایان رساند. در تاریخ 25/05/2015 از پوهنتون نجم الدین اربکان انستیتیوت علوم اجتماعی دیپارتمنت علوم اسلامی در بخش حقوق اسلامی با مونوگراف زیر عنوان ” قاونونی شدن حقوق جزایی در افغانستان ” دوکتورای خویش را موفقانه به پایان رسانید. موصوف در تاریخ 06/01/2016 در  فاکولتۀ علوم اسلامی پوهنتون آقسرای در بخش حقوق اسلامی به حیث استاد تعیین شد. در حال حاضر نیز این وضیفۀ خویش را اجرا میکند. مهتر خان به زبان های عربی، فارسی، پشتو، پشۀ، تورکی و انگلیسی بلدیت دارد.

معلومات آموزشی
1، لیسانس : فاکولته شریعت، پوهنتون سلجوق، قونیه 2008
2، ماستری : علوم اسلامی، حقوق اسلامی، انستیتیوت علوم اجتماعی ، پوهنتون سلجوق، قونیه 2010
3، دوکتورا :  علوم اسلامی، حقوق اسلامی، انستیتیوت علوم اجتماعی ، پوهنتون نجم الدین اربکان، قونیه 2015

معلومات اکادمیک
ا. مونوگراف
1، ماستری : در وضعیت فعلی افغانستان برخی از شیوه های زنان در مقایسه با حقوق اسلامی، پوهنتون سلجوق، انستیتیوت علوم اجتماعی، غلوم اسلامی، حقوق اسلامی، استاد رهنما: پروفیسور احمد یمان، قونیه، 2008
2، دوگتورا : قاونونی شدن حقوق جزایی در افغانستان، پوهنتون نجم الدین اربکان، انستیتیوت علوم اجتماعی، غلوم اسلامی، حقوق اسلامی، استاد رهنما: پروفیسور خالد چالیش، قونیه، 2015

ب. مقالات
امروز تدریس فقه در افغانستان، متفکر، 6، 2016 آکسرای، جلد 3، شماره 5، صحیفه 156- 176
رساله اسرار الوضو لجمال الخلوتی : دراسه و تحقیق، متفکر، 6 ،2017، آکسرای، جلد 4، شماره 7، صحیفه 173- 195
رسالة الدرر المنثورة لعز الحنفي”: دراسة و تحقيق، متفکر، 12، 2017، آکسرای، جلد 4، شماره 8، صحیفه 407- 441″
کار بردی پول طویانه در افغانستان و تحلیل فقهی آن” مجله ایستم، 2015، قونیه، شاره 25، صحیفه 177- 189″
منابع حقوق جزایی افغانستان، مجله تحقیقات حقوق اسلامی، 4، 2015، قونیه، شماره 25، صحیفه 299- 314
کدهای تاویل در صدر الشریعه-  نمونه از داستان قصه یوسف” مجله تحقیقات اصول حقوق، 12، 2016، استانبول شماره 26، صحیفه 211- 240. (به همراه نجم الدین حانای)
شگل گیری و محتوای قانون مدنی افغانستان” مجله تحقیقات اصول حقوق، 10، 2015، قونیه، شماره 26، صحیفه 369-382″
فقه دانهای احناف که در سرزمین افغانستان رشد یافته اند” مجله تحقیقات اصول حقوق، 8،2016، قونیه، شمار 28، صحیفه 327-350″

ج. تبلیغ ها
تعلیم و تربیه دین در افغانستان در دنیای اسلام تعلیم و تربیه دین، سمپوزیوم دانشجویان بین المللی، 26=27، 12، 2014 بورسا، ترکیه، نشریات بنیاد دیانت ترکیه، در کتاب “در دنیای اسلام تعلیم و تربیه دین ” نشر دشه است. صحیفه 205-230
شهر بلخ به عنوان یکی از الگوی شهر های اسلامی در تاریخ” چهارمین کنفرانس بین المللی مسایل وسیاست های محیط زیست، 20-22، 10، استانبول. ( در کتاب تبلیغات نشر شده است). صحیفه 329- 343
در جمال خلوتی آکسرایی توضیح عرفانی وضوء” یکمین سمپوزیوم بین المللی آکسرای،  27-29، 10 ،6 201 آکسرای. در کتاب تبلیغات به نشر رسیده است
خشونت و بی عدالتی علیه زنان در افغانستان” دومین کنفرانس بین المللی در مورد اختلافات خشونت و برداشت اجتماعی، 3-4، 9، 2015، استانبول، مختصر کتاب تبلیغات صحیفه 147-148 ( به شکل متن خلاصه نشر شده است).
شخصیت علمی و سیاسی: امیر آماسیا حاجی شاد گلدی پاشا و نسبت داده شدن کتاب ” الدررالمنثوره فی الفروع”، سمپوزیوم بین المللی عالمان آماسیا، 21-22، 4، 2017، در کتاب تبلیغات به نشر رسیده است.
حنفی گرایی در افغانستان” چهارمین سمپوزیوم بین المللی شیخ شعبان ولی ” حنفی و ماتوریدی گرایی” 5-6، 5، 2017، در کتاب تبلیغات به نشر رسیده است.
قانونی شدن حقوق کیفری در افغانستان” چهارمین کنگره فوق لیسانس در ترکیه، 14-17، 5، 2015، کوتاهیا، کتاب تبلیغات صحیفه 285-300″
تاریخ و مشکلات تعلیم در افغانستان” کنگره تعلیم بین المللی ارپا، 4-7، 6، 2015، آتینا، به شکل متن کامل نشر شده است”

د. ترجمه ها
حقوق خانواده اسلامی، پروفیسور احمد یمان، ترجمه فارسی: مهترخان فرقانی، ( از طرف بنیاد دیانت به نشر رسیده است).
الاسئله والاجوبه – در باره علم تفسیر و حدیث سوالات و جوابات، جمال الدین الآکسرایی، مترجم ها: نجم الدین حانای، مهترخان فرقانی، نشریات فرهنگی مدیر امور فرهنگی و اجتماعی شهر داری آکسارای، 2017.

Back to top button