دوکتور ناصر الدین مظهری

درجه تحصیل: دوکتورا
پوهنتون: قرمان اوغلو محمد بیگ / ترکیه
شمارۀ تماس: 905555235509+
ایمیل آدرس: nasirmezheri11@gmail.com

ناصرالدین مظهری در سال ۱۹۸۰ میلادی در افغانستان ولایت پنجشیر چشم به جهان گشود. دوره ای ابتدائیه و متوسطه را در پاکستان به اتمام رساند. درسال ۱۹۹۸ قرآن کریم را حفظ نمود. در سال ۲۰۰۰ از معهد امام ابو حنیفه واقع شهر پشاور فارغ گردید. در سال ۲۰۰۸ در دانشگاه سلجوق شهر قونیه از بخش الهیات فارغ گردید. در سال ۲۰۱۰ مدرک فوق لسانس خویش را در بخش حدیث از همان دانشگاه بدست آورد. مورخ ۲۰۱۴ از دانشگاه نجم الدین اربکان مدرک دکتورا بدست آورد. حال بحیث استاد زبان عربی و فارسی در دانشگاه قرمان اوغلو محمد بیگ ایفای وظیفه می نماید. بالای زبانهای عربی، ترکی، اردو، فارسی تسلط دارد و زبان انگلیسی هم هم تاحدی متوسط بلد است.

Back to top button