نجاتی آیکون

دوکتور نجاتی آیکون در ولایت بوردور کشور ترکیه به دنیا آمد. تحصیلات ابتدایی، متوسطه و لیسه خویش را در ولایت مذکور به اتمام رسانید. تحصیلات عالی خود را در دو بخش هم در بخش زبان و ادبیات شرقی دانشکده ادبیات و هم در بخش شرعیات دانشکده شرعیات دانشگاه ساکاریا به پایان رسانید. مدرک فوق لیسانس و دوکتورای خود را از بخش تاریخ و هنرهای اسلامی، انستیوت علوم اجتماعی دانشگاه سلجوق، اخذ نمود. وی به مدت 13 سال به عنوان کارمند بخش دینی در ریاست امور دینی و به عنوان معلم در وزارت معارف ملی ایفای وظیفه کرد. در سال 2018 بازنشسته شد. در همان سال به عنوان مدرس در بخش تاریخ و هنرهای اسلامی در دانشگاه بوردور مهمت آکیف ارسوی شروع به کار کرد. آثار او عموماً مربوط به تاریخ اولیه اسلام است. وی همچنان به عنوان رئیس در این نهاد تحصیلی مشغول به کار است. نامبرده متاهل، دارای سه فرزند و دو نوه است.

دکمه بازگشت به بالا