نقدهای علمی وارده بر صحیح بخاری

نقدهای علمی وارده بر صحیح بخاری

از اینکه انسان عاری از اشتباه نیست، بنابراین به اندازه‌ی نقد آثار انسان یک چیز عادی دیگری را نمی‌توان تصور کرد. به ویژه در مورد علم حدیث که نقد در آن یک اصل به شمار می‌‌‌‌رود. در چنین حالت، عاری از نقد بودن علم حدیث دور از امکان است. حدیث‌های در کتاب «جامع الصحیح امام بخاری» وجود دارد که با نقدها مواجه گردیدن آن‌ها را گه‌گاهی می‌شنویم. در مقابل این ادعاها دیدگاه‌های وجود دارد که می‌خواهد به بخاری هیچ گونه نقدی نباید صورت بگیرد و دیدگاهی هم وجود دارد که این گونه یک اثر مهم را با معلومات سطحی خود تحت شک و تردید قرار می‌دهد. اساسا این هر دو دیدگاه هم درست نیست. درجه صحت این نقدها و تاثیراتی که این نقدها به ارزش‌های این کتاب می‌گذارد بخاطر فهم و وضاحت بیشتر به تحقیق مفصل‌تر نیاز است.   علمای سلف در این مورد منابع کافی و مهم را برای ما از خود به میراث گذاشته‌اند.

English
Türkçe
Pdf

Daha Fazla Göster
Başa dön tuşu