نقد های علمی بر صحیح امام بخاری

عنوان مقاله: نقد های علمی بر صحیح امام بخاری  
نویسنده: پروفیسور دوکتور صلاح الدین پولات
Doi: http://dx.doi.org/10.48117/Diwan.2024.35
ORCID: 0000-0000-0000-0000

 از اينكه انسان عارى از اشتباه نيست، بنابراين به اندازهى نقد آثار انسان يك چيز عادى ديگرى را نمىتوان تصور كرد. به ويژه در مورد علم حديث كه نقد در آن يك اصل به شمار مىرود. در چنين حالت، عارى از نقد بودن علم حديث دور از امكان است. حديثهاى در كتاب »جامع الصحيح امام بخارى« وجود دارد كه با نقدها مواجه گرديدن آنها را گهگاهى مىشنويم. در مقابل اين ادعاها ديدگاههاى وجود دارد كه مىخواهد به بخارى هيچ گونه نقدى نبايد صورت بگيرد و ديدگاهى هم وجود دارد كه اين گونه يك اثر مهم را با معلومات سطحى خود تحت شك و ترديد قرار مىدهد. اساسا اين هر دو ديدگاه هم درست نيست. درجه صحت اين نقدها و تاثيراتى كه اين نقدها به ارزشهاى اين كتاب مىگذارد بخاطر فهم و وضاحت بيشتر به تحقيق مفصلتر نياز است. علماى سلف در اين مورد منابع كافى و مهم را براى ما از خود به ميراث گذاشتهاند

دانلود مقاله 

نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا