پوهنوال نورالله آلتای

درجه تحصیل: ماستر
رتبه علمی: پوهنوال
پوهنتون: پوهنتون جوزجان/ افغانستان
شمارۀ تماس: 93781882625+
ایمیل آدرس: bahodirjonim@gmail.com

نورالله آلتای فرزند نعمت‌الله در سال ۱۳۴۰ هجری شمسی در شهر میمنه مرکز ولایت فاریاب دیده به جهان گشود. تعلیمات ابتدایی را در مکتب ابتدایی جرنیل غوث الدین و دوره متوسطه ولیسه را در لیسه ابوعبید جوزجانی در سال ۱۳۵۹ به پایان رسانیده است. وی در سال ۱۳۶۰ هجری شمسی شامل پوهنځی زبان و ادبیات اوزبیکی پوهنتون دولتی تاشکند گردیده و از آن در سال ۱۳۶۷ هجری شمسی به سویهٔ ماستر فارغ گردیده است.

نورالله آلتای بعد از فراغت از پوهنتون در ساحات اکادمیک ذیل اجرای وظیفه نموده است:
۱. سال‌های ۱۳۶۹-۱۳۷۱ در پوهنځی زبان و ادبیات پوهنتون دولتی کابل؛
۲.   سال‌های ۱۳۷۱-۱۳۸۱ در پوهنځی زبان و ادبیات پوهنتون دولتی بلخ؛
۳. سال‌های ۱۳۷۳-۱۳۷۵ به صفت مدیر مسوول جریده «یولدوز» در ولایت بلخ؛
۴. از سال ۱۳۸۲ بدین سو در پوهنتون دولتی جوزجان گاه به صفت استاد زبان و ادبیات اوزبیکی، گاه به صفت آمر دیپارتمنت زبان و ادبیات اوزبیکی پوهنځی علوم اجتماعی و گاه به صفت رئیس پوهنځی علوم اجتماعی ایفای وظیفه نموده است. اکنون وی عضوی کادر علمی دیپارتمنت زبان و ادبیات اوزبیکی پوهنځی علوم اجتماعی می‌باشد.

کتاب‌های چاپ شده:
۱. «اوزبیک تیلی سوزلیگی» («فرهنگ زبان اوزبیکی») (کولالامپور – ۱۳۸۶)؛
۲. «همه گپ پولده» («همه چیز پول است») (مجموعه داستان‌های طنزی. ناشر: انجمن قلم. ۱۳۸۶)
۳. «غرایب الصغر» (دېوان امیر علی‌شیر نوایی. به اهتمام. در کشور مالزیا به چاپ رسیده. ۱۳۸۶)
۴. «تورک‌های قدیم» نویسنده: گومیلیف. به اهتمام. کابل. ۱۳۹۳.
۵. «یولدوزلی تونلر» («شب‌های پر ستاره») رومان تاریخی. نویسنده: پریمقول قادروف. به اهتمام. ۱۳۹۶. ناشر: مرکز فرهنگی «کتاب».
۶. «خمسه» امیر علی‌شیر نوایی در ۵ جلد. ناشر: “COLOR PACK” MCH, TASHKENT، ISBN: 5-081-1-9936-978

مقالات چاپ شده:
۱. «افغانستان اۉزبېک ادبي تیلی‌ معمالری» («معضل‌های زبان ادبی اوزبیکی افغانستان») مجله «گلستان» اوزبیکستان، شماره چهارم، ۲۰۱۴.
۲. «اۉزبېک تیلی شیوه ایمس، اوزبیک خلقی‌نینگ ملی تیلی دیر» https://tilvaadabiyot.uz. 2023-yil. 3-son. – Issn 2010-5584
۳. «اۉزبېک تیلی املاسینی اصلاح قیلیش ضرورتی» («ضرورت اصلاح املای زبان اوزبیکی») مجله علمی پوهنتون جوزجان «جوزجانان». ۱۳۹۰. شماره دوم.
۴. «حاضرگی اوزبیک تیلی» درسلیک کتابی‌نینگ میتودیک تحلیلی» («تحلیل میتودیک کتاب درسی «زبان معاصر اوزبیکی»») مجله علمی پوهنتون جوزجان «جوزجانان». شماره ۲۳. ۱۳۹۶.

دکمه بازگشت به بالا