هیئت تحریر


بورد مشورتی علمی


سر دبیر مجله

پوهندوی دوکتور محمد اکرم حکیم


مدیر مسؤول

پوهنیار حبیب الرحمن رحمانی


ویراستار

سید لقمان سادات


مسؤول توزيع و نشر

عبدالله ابدال


مسؤول بخش پشتو

پوهنمل عبدالوکیل لیوال


مسؤول بخش دری

دوکتور محمد دانشگر


مسؤول بخش اوزبیکی

پوهنمل آغامحمد مرادی


مسؤول بخش عربی

دوكتور نقيب الله رسا


مسؤول بخش ترکی

پوهنمل حیرت الله برلاس


مسؤول بخش انگلیسی

پوهندوی احمد شاه قاسمی

دکمه بازگشت به بالا