دوکتور عبدالبصیر امت

درجه تحصیل: دوکتورا
رتبه علمی: پوهنمل
پوهنتون: پوهنتون تخار / افغانستان
شمارۀ تماس: 93702220076+
ایمیل آدرس: ummattaluqani@gmail.com

تحصیلات
1368-1370: فراغت از حفظ قرآن کریم به درجۀ ممتاز، یکی از مدارس پنجاب، پاکستان؛
1374 – 1377: تکمیل دورۀ ثانوی به درجۀ ممتاز، جامعۀ اسلامی ابو بکر، کراچی، پاکستان؛
1378 – 1379: فراغت از دورۀ آموزش زبان عربی، دانشگاه اسلامی مدینۀ منوره، عربستان؛
1381-1384: فراغت از دورۀ لیسانس در رشتۀ زبان و ادبیات عربی، دانشگاه اسلامی مدینۀ منوره، عبرستان؛
1385-1387: تمکیل دورۀ ماستری (کارشناسی ارشد) در رشتۀ قضا و سیاست شرعی، دانشگاه اسلامی مدینۀ منوره، عربستان؛

تجارب کاری
1388 تا کنون: بحیث استاد رسمی در دانشکدۀ شرعیات دانشگاه تخار، افغانستان.
1391 – 1395: به حیث رئیس دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تخار، افغانستان.
1388-1391: به حیث مسؤول عمومی مرکز فرهنگی وآموزشی امام ترمزی در ولایت تخار.
1374-1377: سردبیر مجلۀ “الهدایة الطلابیّة” در کراچی، پاکستان.
رئیس انجمن دانش آموزان در سند پاکستان به مدت سه سال.
از ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹بحیث آمر دیپارتمنت ثقافت اسلامی.
از ۳ حوت ۱۳۹۹ تا اکنون رئیس برحال دانشکده شرعیات دانشگاه تخار.

آثار علمی
الف: رساله های علمی
نقش شعر در گسترش اسلام (تحقیق علمی برای ترفیع به رتبۀ علمی پوهنمل).
پلورالزم دینی از نظر اسلام.
نقش اسلام در شگوفای فن شعر و ادب.
مبادی اقتصاد اسلامی (جزوۀ درسی دانشگاهی).
خصائص النظام السیاسی فی الإسلام (دراسة مقارنة).
تهذیب و تلخیص کتاب نقد الشعر لقدامة بن جعفر مع الدراسة و التحقیق.
المثنی بن حارثة الشیبانی و دوره فی الجهاد فی سبیل الله.
وسائل الإثبات المعاصرة ومدی إمکانیّة الإستفادة منها فی القضایا الشرعیّة(تیزس ماستری)
ترجمه کتاب مباحث فی اعجاز القرآن از دکتر مصطفی مسلم.

ب: مقاله های علمی:
استراتیژی مثنی بن حارثه شیبانی در آزادی عراق.
نقش شعر در پروسۀ تفسیر قرآن کریم.
میهن دوستی از نظر اسلام.
اهمیت توحید و اثر آن در زندکی بشر (به زبان اردو).
صدای مسلمانان ماوراء نهر (به زبان اردو)
المؤتمرات الطاغوتیة ضد الإسلام (این مقاله در مسابقۀ مقاله نویسی که از طرف انجمن دعوت و ارشاد در کراچی پاکستان راه اندازی شده بود، به عنوان برترین مقاله حایز جایزه اول گردید.).
جهود العلامة محمد صدیق حسن خان في خدمة السنة النبوية(مشترک).
التفریق بین الزوجین بسبب الضرر في القانون الأفغاني دراسة فقهیة تحلیلیة(مشترک).
التعسف في الطلاق ومظاهره في محافظة تخار(مشترک).

کانفرانس های علمی:
نقش دانشمندان اسلام در تدوین تاریخ.
نقش شعر در شگوفایی تمدن اسلام.
جایگاه پولیس و نقش آن در شگوفای تمدن اسلام.
اعجاز علمی قرآن پیرامون خورشید.

سفر های خارجی
سفر رسمی به ایالات متحدۀ آمریکا جهت اشتراک در کانفرانس علمی – حقوقی “مقایسۀ سیستم های حقوقی ایالات متحدۀ آمریکا و جمهوری اسلامی افغانستان”
سفر رسمی به ایالات متحدۀ آمریکا جهت اشتراک در کانفرانس علمی – حقوقی “مرور بر سیستم حقوقی ایالات متحدۀ آمریکا”

دکمه بازگشت به بالا