پوهنیار حبیب الرحمن ” رحمانی”

درجه تحصیل: ماستر
رتبۀ علمی: پوهنیار
پوهنتون: پوهنتون جوزجان/ افغانستان
شمارۀ تماس:  93780435355+
ایمیل آدرس: habibrahman1363@gmail.com

پوهنیار حبیب الرحمن ” رحمانی ” فرزند عبدالرحمن در سال 1363 هجری شمسی در یک خانواده علم دوست در ولسوالی برکه ولایت بغلان دیده به جهان گشود. موصوف دوره حفظ قرآن کریم را ر جامعه مفتاح العلوم مستونگ کویته به اتمام رسانیده و هم‌چنان دوره ی ابتدائیه، متوسط را در مدارس خصوصی در داخل و خارج کشور و دوره لیسه را در دارالعلوم حقانیه ولسوالی برکه و لایت بغلان در سال 1385 به اتمام رسانیده است. وی در امتحان کانکور 1386 اشتراک نموده و در همان سال به دیپارتمنت تعلیمات اسلامی پوهنحی شرعیات پوهنتون تخار کامیاب شده بعد از سپری نمودن چهار سال در سال 1390 هجری شمسی دوره لیسانس را با درجه عالی موفقانه به اتمام رسانیده است. بعد از ختم دوره لیسانس در سال 15/ 10 / 1392 از طریق رقابت آزاد بحیث استاد در دیپارتمنت ثقافت اسلامی پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون جوزجان مقرر گردیده است و در سال 1397 شامل بورسیه ماستری در پوهنتون سیستان و بلوچستان (زاهدان) کشور ایران موفق و در سال 1399 به درجه عالی فارغ گردیده است.

وظایف:
از تاریخ 15/ 10/ 1392 الی 4/ 3/ 1401 بحیث استاد در دیپارتمنت ثقافت اسلامی ایفای وظیفه نموده است.
از تاریخ 4 / 3 / 1401 الی 7 / 6 / 1401 بحیث سر پرست دیپارتمنت ثقافت اسلامی ایفای وظیفه نموده است.
از تاریخ 7 /6 / 1401 الی کنون بحیث آمر دیپارتمنت ثقافت اسلامی ایفای وظیفه می نماید.

اثر علمی :
لیسانس : بررسی سوره اعلی
ماستری: روش شناسی روایات پیامبر ( صلی الله علیه وسلم ) در تفسیر الکشف و البیان

مقالات داخلی :
پیامد و اندرزهای اصلاح باطنی سوره حمد در پرتو قران و حدیث ـ مجله پوهنتون جوزجانان شماره 40، سال 1444
ترتیب آیه و سوره های قرآن کریم ـ مجله پوهنتون جوزجانان شماره 41، سال 1445
اندیشه‌ی یهود و برخورد نامناسب آن با موسی (ع) از منظر قرآن کریم، مجله شرائع حقوق فجرالافغان، شماره اول بهار تابستان 1402.

مقالات خارجی
ثعلبی و جایگاه تفسیری آن ـ مجله دیوان /https://www.diwan.com.af
تائوئیسم و طبیعت /https://www.Tajournals. com
بررسی حکمت و توجیهاتِ استغفار پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله وسلم از منظر مفسران (Sprin journal of Arabik – English Studies )

دکمه بازگشت به بالا