پوهنیار غلام رسول مرادی

درجه تحصیل: ماستر
رتبۀ علمی: پوهنیار
پوهنتون: پوهنتون جوزجان/ افغانستان
شمارۀ تماس:  0795346561
ایمیل آدرس: gh.r.muradi1373@gmail.com

غلام رسول مرادی فرزند مراد گلدی در­سال 1373خورشیدی در­یک خانواده­ ای متدین در روستای سالتق کلان ولسوالی خواجه دو­کوه ولایت جوزجان چشم به ­جهان گشود و در سال 1390 هـ ش دوره ای ثانوی را در لیسه قزل ایاق ولسوالی خواجه دو­کوه به درجه اعلی فارغ گردیده و در سال 1391 هـ ش تحصیل خود را در رشته ا­یِ علوم دینیِ تربیه معلم جوزجان ادامه و در سال 1392 هـ ش با معدل 94.55 فارغ گردید. البته ایشان در کنار آن در مدارس مختلف (مدرسه خلیفه صاحب قزل ایاق، دار العلوم عیدگاه و در مدرسه ابوسلیمان جوزجانی مشهور به مدرسه کلان) به فرا گیری دروس دینی نیز مشغول بود و در سال ۱۳۹۳ هـ ش از دوره صغری فارغ گردید. سپس ایشان از طریق امتحان کانکور اختصاصی به رشته­یِ علوم فرهنگ اسلامی پوهنتون بلخ کامیاب گردیده و در سال ۱۳۹۵ خورشیدی از پوهنتون مذکور با معدل ٪۹۵.۶۱ به پایه اکمال رسانید سپس وی جهت ادامه تحصیل در مقطع ماستری در سال ۱۳۹۷ عازم کشور ایران گردیده و در رشته­ ايِ تفسیر و علوم قرآن پوهنتون المصطفی العالمیة ویژه اهل سنت تحصیلش را ادامه داد و در سال ۱۳۹۹ به پایه اکمال رسانیده به کشور عودت نمود و مورخ: ۷/۱/۱۴۰۰هـ ش تا ۲۸/۱/۱۴۰۲ هـ ش منحیث معلم علوم دینی در مکتب متوسطه سالتق کلان ولسوالی خواجه دو کوه ولایت جوزجان خدمت نمود و سپس بعد از سپری نمودن امتحان رقابت آزاد به بست کادر علمی دیپارتمنت ثقافت اسلامی پوهنتون جوزجان کامیاب و مورخ: ۲۹/۱/۱۴۰۲ هـ ش منحیث پوهنیار استخدام شده اشغال وظیفه نمود و تا حال در وظیفه مقدس خویش پابند بوده و ایفای وظیفه می­نماید.  شایان ذکر است که مقالات موصوف نیز در برخی از مجلات نشر گردیده است که به شرح ذیل است:

الف) مقالات خارجی:
۱. عنوان مقاله: بررسی حکمت و توجیهات استغفار پیامبر اسلام صلی الله علیه و سلم از منظر مفسران.(Sprin Journal of Arabik- English Studies)

ب) مقالات داخلی:
۱. عنوان مقاله: اندیشه­یِ یهود و بر­خورد­های نامناسب آن با موسی (ع) از منظر قرآن کریم؛ ناشر: مجله شرائع حقوقی فجر الافغان، شماره اول بهار و تابستان سال ۱۴۰۲ هـ ش.
۲. عنوان مقاله: بررسی آیه شق القمر همراه با توجیه های علمی آن؛ در حال تدوین

Back to top button