چالش‌های فرهنگی و اقتصادی فرا راه جوانان کشورهای اسلامی

محمد عثمان روحانی

چکیده

جوانان و نوجوانان کشورهای اسلامی به شمول کشور ما افغانستان در چنگال تهاجم فرهنگی و هویت زدایی فرهنگی قرار داشته برنامه‌های مشخصی چون جهانی‌شدن، مواد و اعلانات رسانه‌ای مطابق فرهنگ‌های بیگانه، مواد اطلاعاتی و وسایل فنّاورانه و مواد مصرفی کشورهای اسلامی که از کشورهای صنعتی وارد می‌گردد به این تهاجم قدرت فزاینده‌ای بخشیده و روزانه تأثیر بیشتری نسبت به قبل بر مسخ هویت فرهنگی و دوری جوانان و نوجوانان از فرهنگ و هویت ملی و اسلامی آن‌ها دارد. جهانی‌شدن به‌عنوان یک برنامه قدرتمند که جهان را می‌خواهد به دهکده تبدیل کند سرنوشت این دهکده را به دست کسانی و ملت‌های خواهد داد که قدرت سیاسی، اقتصادی و… دارند جوانان و نوجوانان کشورهای اسلامی بدون اطلاع از این برنامه جذب آن می‌گردند؛ مواد رسانه‌ای که در ایستگاه‌های فضایی کشورهای قدرتمند انباشته‌شده رفاه‌طلبی، غلیان شهوات، بی‌ارزش جلوه دادن ارزش‌های ملی کشورهای اسلامی و… را در بردارد نیز پدیده جهانی‌شدن را یاری رسانده و جوانان کشورهای اسلامی را به ‌طرف خود می‌کشاند.

.واژه­های کلیدی: جوانان، فرهنگ، ازخودبیگانگی، رسانه‌ها، جهانی‌شدن

English

Türkçe

Başa dön tuşu