محمد نور مدبر

محترم پوهنیار محمدنور مدبر فرزند صبرالدین در سال ۱۳۶۴هـ ش در قریه ارلات ولسوالی شولگره ولایت بلخ در یک خانواده متدین چشم به جهان گشود. او از کوچکی شامل مدرسه گردید و بالآخره در سال ۱۳۸۱ از دارالعلوم عالی اسدیه ولایت بلخ به سویه بکلوریا به درجه عالی فراغت حاصل نمود. او در سال ۱۳۸۲ پس از موفقیت در امتحان کانکور وارد دیپارتمنت فقه و قانون پوهنحی شرعیات پوهنتون بلخ شد. وی که از محصلین شایسته بود در سال ۱۳۸۵ از پوهنحی مذکور به سویه لیسانس به درجه اول فارغ گردید. او بنابر اشتیاقی که در امر تدریس داشت با پوره کردن شرایط و لزوم­دید پوهنحی شرعیات پوهنتون بلخ و منظوری مقامات صالحه در سال ۱۳۸۷ رسما عضویت کادرعلمی دیپارتمنت فقه و قانون پوهنحی نامبرده را به­دست آورد. او تا سال ۱۳۹۳ صرفا در بخش علمی پوهنحی مصروف خدمت بود. در اواسط سال مذکور با پیشنهاد رسمی ریاست پوهنحی و منظوری مقام ریاست پوهنتون به عنوان معاون پوهنحی شرعیات پوهنتون بلخ کسب سِمت نمود. او تا اواسط سال ۱۳۹۶ طی مدت سه سال در معاونیت پوهنحی خدمات مخلصانه انجام داد. بعد از آن در یک بورسیه رسمی برای نیل به درجه علمی ماستری عازم پوهنتون ننگرهار گردید. او در سال ۱۳۹۸ از برنامه ماستری فقه و قانون پوهنحی شرعیات پوهنتون ننگرهار فراغت حاصل نمود.

– تأسیس جوامع مدنی در پرتو فقه اسلامی و قوانین افغانستان

احكام حضانت از دیدگاه فقه و قانون-

اندازه مهر از دیدگاه فقه و قانون-

شرایط زعیم از دیدگاه فقه و قانون-

 زکات کشت­ها و میوه­ها که در شماره چهارم مجله دیوان نشر شد-

عناوین تیزس ماستری، اثر ترفیع علمی، مقالات داخلی و مقاله بین­المللی استاد موصوف می­باشد.

Back to top button