Dr. Abdulnasır HAKİMİ

 

Abdulnasır HAKİMİ, 1984 yılında Afganistan’ın kuzeyinde yer alan Cuzcân (Jawzjan) ilinin merkezi Şirbirgan şehrinde dünyaya geldi. İlk, orta ve lise eğitimini doğduğu yerde tamamladı. 2008 yılında Konya Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’ni başarılı bir şekilde bitirdi. 2011 yılında Konya Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İslam Hukuku Bilim Dalı’nda Yüksek lisans eğitimini tamamladı. Aynı yıl doktoraya başladı. 2018 yılında Necmettin Erbakan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İslam Hukuku Bilim Dalı’nda doktorasını tamamladı.

İleri derecede Özbekçe (anadil), Farsça, Türkçe, Arapça bilen HAKİMİ, orta seviye İngilizce bilmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Tezler

  1. Kur’ân-ı Kerim ve Hadislerde Yetim (Lisans Bitirme Tezi).
  2. Fıkıh Literatüründe Şehitlik (Yüksek Lisans Semineri).
  3. Caferi Fıkhı İle Mukayeseli Olarak Afgan Ceza Hukukunda Cezai Mesuliyet (Yüksek Lisans Tezi)
  4. es-Sadruşşehid Ömer b. Abdilaziz’in (ö. 536/1141) Kitabü’l-Vakıât Adlı Eserinin Tahkik ve Değerlendirilmesi (Doktora Tezi).

Yayımlanmış Makaleler

  1. es-Sadruşşehîd’in Hayatı ve Eserleriyle İlgili Tespit Edilen Hatalı Bilgiler, İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi, 2019, sayı: 34, s. 389-409 (Konya-Türkiye).
  2. Es-Sadru’ş-Şehid Ömer b. Abdülaziz’in (ö. 536/1141) el-Buhari’nin Kitabu’l-Vaki’ât Adlı Kitabının Tanıtımı, Diwan Dergisi, 2020, sayı: 1, s. 123-130 (Mezar-i Şerif – Afganistan).

Kitaplar

  1. İslam Hukuku, Hanefi Mezhebi Türkistan Fakihleri, Yazar: Prof. Dr. Abdulhakim Şerî Cuzcanî (Taşkent İslam Üniversitesi Emekli Öğretim Üyesi). Özbekçe’den Türkçe’ye çeviren: Dr. Öğr. Üyesi Rıdvan ÖZTÜRK ve Dr. Abdulnasır HAKİMİ. Konya Büyükşehir Belediyesi Yayınları (Yayım aşamasında).
  2. Kitabü’l-Vakıat, es-Sadruşşehîd, Tahkik: Abdulnasır HAKİMİ, TDV İSAM yayınları (Yayım aşamasnda).

 

Başa dön tuşu