Hakkımızda

Hakkımızda

DİVAN Uluslararası İslam Araştırmalar Dergisi, Afganistan’da Ocak 2020 tarihinden itibaren yılda iki (Ocak ve Temmuz) defa elektronik olarak neşredilmekte olan hakemli bilimsel bir dergidir. Dergimiz İslami İlimler ve irtibatlı olduğu diğer ilim sahalarını kapsayan her türlü özgün araştırma-inceleme, derleme, kitap tanıtım-değerlendirme, gezi-hatırat-akademik notlar ve çevirilerden müteşekkil çalışmaları yayımlamayı amaçlamaktadır. Bu doğrultuda gerek İlahiyat sahasını ilgilendiren gerekse bu sahanın irtibatta olduğu Sosyoloji, Tarih, Felsefe, Coğrafya, Dil Bilim, Psikoloji, Sosyal ve Beşeri Münasebetleri konu alan ilim sahalarında kaleme alınmış çalışmaları ilim dünyasının bilgisine sunma gayreti içerisindedir.

Yayınlanmak üzere gönderilen makaleler, en az iki hakem tarafından çift taraflı kör hakemlik değerlendirmesine tabi tutulur. Ayrıca intihal tespitinde kullanılan özel bir program aracılığıyla (Ithenticate) makalelerin daha önce yayımlanmamış olduğu ve intihal içermediği de teyit edilmektedir. 

 

Kapsam

DİVAN Uluslararası İslam Araştırmaları Dergisi, Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez yayımlanan hakemli akademik bir dergidir.

Dergimizde aşağıdaki alanlarda üretilen akademik makaleler yayınlanır.  Bu makalelerin dili Türkçe, Arapça, İngilizce, Farsça, Peştuca olabilir.

 

Temel İslam Bilimleri:
Tefsir, Hadis, Kelam, İslam Hukuku, İslam Mezhepleri Tarihi, Tasavvuf, Arap Dili ve Edebiyatı

Felsefe ve Din Bilimleri:
İslam Felsefesi, Din Felsefesi, Din Psikolojisi, Din Sosyolojisi, Din Eğitimi, Dinler Tarihi, Felsefe Tarihi, Mantık

İslam Tarihi ve Sanatları:
İslam Tarihi, Afganistan Tarihi, İslam Sanatları Tarihi,  İslam Edebiyatı, Dini Musiki

Başa dön tuşu