Medine ve Habeşistan Devletleri Arasındaki Diplomatik İlişkilerin İncelenmesi

Safiullah Muntazer

Özet

Hz. Peygamber (s.a.v) İslam’ı yaymak için diğer milletler ve devletler ile diplomatik ilişkiler kurmuştur. Bu diplomatik ilişkilerin içerisinde Habeşistan ile yapılan karşılıklı ilişkiler büyük yer tutmaktadır. Diğer devletlerle yapılan ilişkiler Hudeybiye Anlaşması’ndan sonra başlamıştır. Ancak Habeşistan ile olan ilişkiler Mekke dönemi ve Hudeybiye Anlaşmasından sonra olmak üzere iki dönemden meydana gelmektedir. Mekke dönemi risaletin beşinci yılında bir grup muhacirin Habeşistan’a gönderilmesiyle başlamıştır. İkinci dönem ise Hudeybiye Anlaşması’ndan sonra Amr b. Ümeyye ed-Damrî ile birlikte iki mektubun Habeşistan’a gönderilmesiyle başlamıştır. Birinci ve ikinci Necaşi Hz. Cafer’in huzurunda müslüman olmuşlardır. Habeşistan’da bulunan müslüman muhacirler Necaşi’nin ayarladığı iki gemiyle Hayber’e geldiler. İkinci Necaşi’nin vefatının ardından Hz. Peygamber (s.a.v) Medine’de gıyabî cenaze namazı kıldırdı.

Anahtar Kelimeler: Necaşi, Habeşe, Medine Devleti, Cafer-i Tayyar, Amru b. Ümeyye el-Zamari.

İngilizce

Farsça

Başa dön tuşu