Muhammed Osman Ruhâni

 

Muhammed Osman Ruhâni

Muhammed Osman Ruhâni Afganistan’ın Bağlan İli’nden olup şuanda Kabil’in 5. Bölgesinde ikamet etmektedir. Osmani’nin babasının adı Ali Bahş olup şuanda Ta’lim ve Terbiye Üniversitesi Tefsir ve Hadis bölümünde öğretim görevlisidir. Osmani Şeriat ve Kanun bölümünden mezun olmuş olup doktorayı başarıyla bitirmiştir.

 

 

 

AKADEMİK VE SOSYAL TECRÜBELERİ

 1. Belli bir süre Medine’de bulunan Akademide tecvit ve fıkıh dersleri verdi.
 2. Cidde’de Afgan hacıların koordinasyon ofisinde danışmanlık yaptı.
 3. Aga Khan Vakfı’nda NSP bölümünde bir süre çalıştı.
 4. Aryana Eğitim Kurumunda bir süre ceza hukuku dersinde hocalık yaptı.
 5. Salam Üniversitesi Şeriat ve Kanun bölümünde hocalık.
 6. Hatemennebiyyîn, Da’vet ve Galip üniversitelerinde hocalık.
 7. Fetva evi topluluğu üyeliği.
 8. Kabil Üniversitesi Ta’lim ve Terbiye bölümünde ve Uluslararası Mustafa Üniversitesi’nde yüksek lisans seviyesinde dersler veriyor.

ESERLERİ VE İLMÎ FAALİYETLERİ

 1. Yüksek Lisans tezi: (السماحة والیسر فی الإسلام). Kral Abdülaziz Üniversitesi İslam Fıkhı Bölümü.
 2. Doktora tezi: (تخریج ودراسة احادیث حیاة القبر). İmam Muhammed b. Suud Üniversitesi Usuluddin Fakültesi.
 3. Hadis İlkeleri 1.
 4. Hadis İlkeleri 2.
 5. Ders kitabı (Hadis Ravilerinin Cerh Ta’dil Sebepleri).
 6. Tarih Boyunca İmam Ebu Hanife.
 7. Kerbala Olayı Gerçekleri.
 8. İslam’da Kadın Hakları.
 9. İslam Gölgesinde Sigorta.

YABANCI DİLLER: Ruhani hoca Peştunca, Farsça, İngilizce ve Arapça dillerini biliyor.

Ruhani hoca Dünyanın farklı üniversitelerinden birçok alanda taktir ve başarı belgeleri elde etmiştir.

BAŞARI BELGELERİ

 1. Kur’an Tefsiri alanında başarı belgesi (Allame İkbal Üniversitesi).
 2. Hadis alanında başarı belgesi (Farukiyye Üniversitesi).
 3. Arap Dili ve Edebiyatı alanında sertifika (Medine Üniversitesi).
 4. Sosyal ulusal dayanışma eğitimleri alanında sertifika .
 5. Takdir belgesi (Hatemennebiyyîn Üniversitesi).
 6. Takdir belgesi (Salam Üniversitesi).
 7. Takdir belgesi (İstikamet Üniversitesi).
 8. Takdir belgesi (Da’vet Üniversitesi).
Başa dön tuşu