SEYİD ARİF AHMEDOĞLU

 

SEYİD ARİF AHMEDOĞLU

1985 yılında Afganistan Cevizcan İli Feyzâbâd İlçesi’nin Bâlâ Mürdiyân Köyü’nde ilim ehli bir ailede doğdu. İlk ve ortaokul eğitimini aynı köyde aldı. 2005 yılında Dâru’l-Ulûm-i Âli-yi Esediyye (Belh-Afganistan) Lisesinden mezun oldu. Lisans eğitimini 2011 yılında Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde, 2016 yılında Necmeddin Erbakan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı’nda “Ali Şîr Nevayî’nin Kelamî Görüşleri-Hamse Örneği başlıklı teziyle Yüksek Lisansını tamamladı. Ahmedoğlu halen aynı üniversitede doktora öğrencisi olup Konya’da İmam-Hatip olarak görev yapmaktadır. Yazarın telif ve tercüme türünden kitap ve makaleleri bulunmaktadır. Ahmedoğlu evli ve iki çocuk babasıdır.

Başa dön tuşu