Şir Muhammed NEBİL

 

Şir Muhammed NEBİL

Ture oğlu Şir Muhammed Nebil 1350 / 1971 yılında Belh İli’nin Marmel İlçesi’nde dünyaya gelmiştir. İlk okul, orta okul ve medrese eğitimlerinden sonra 1369-70 yıllarının sonlarında Pakistan’ın Peşaver İli’nde bulunan Da’vet ve Cihat Üniversitesi’nin İlahiyat Fakültesinde eğitime başladı. Buradan 1373 yılında iyi bir derece ile mezun olmuştur. 15.07.1374 tarihinden itibaren Kabil Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde asistan adayı olarak kadroya dahil oldu ve öğretim görevlisi olarak görevine devam etti. 27.02.1376 tarihinde aday asistanlık kadrosundan asistanlık unvanını kazandı. 1378 yılında Belh Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’ne atandım ve halen bu üniversitede hocalık görevine devam etmektedir. 05.09.1384 tarihinde araştırma görevlisi unvanına yükseldi ve 07.09.1392 tarihinde de yardımcı doçent unvanını elde etti. 08.11.1392 tarihinde de doçentlik unvanını kazandı.

İlmî Eserleri

 1. Fıkıh ve Kanuna göre Mehir konusu
 2. Kuran ve Sünnet Gölgesinde aile oluşumu
 3. Şufa Hakkı, Fıkıh ve Kanuna göre Hükümleri
 4. Fıkıh ve Kanuna Göre Miras İlminin hukuku ve kaideleri

Şuanda Üzerinde Çalıştığı Eser

 1. Evlilik İlişkisinin Fıkıh ve Kanuna göre feshedilmesi

Yayınlanmış Makaleler

 1. İlahi Kanunun Üstün Rolü
 2. İslami Mezhepler Açısından Sessiz Şuranın Delil Olabilesi
 3. İpotekli Malın Kullanılma Hükmü

Yayınlanmamış Makaleler 

 1. Kuran ve Sünnete Göre Kadının Konumu
 2. İslam’da Çok Evliliğin Caiz Oluşunun Hikmeti
 3. Çağımızda İçtihadın Gerekliliği
Başa dön tuşu