Yayın İlkeleri

Yayın İlkeleri

GENEL İLKELER

  1. DİWAN, hakemli bir dergi olup yılda iki sayı[Ocak-Temmuz] olarak yayınlanır. Her sayıda yer alan makale sayısı 10’u geçmez. Bu bağlamda gönderilen makaleler hakem süreci tamamlanmış olması koşuluyla sıraya konulur ve sırası geldiği sayıda yayınlanır.
  2. DİWAN‘da, Tefsir, Hadis, Fıkıh, Kelam, Tasavvuf gibi temel islam bilimleri, sosyal bilimlerin Fars Dili ve Edebiyatı, Tarih, Sanat Tarihi, Felsefe, Sosyoloji, Arkeoloji, İktisadî-İdarî Bilimler ve Coğrafya alanlarında kaleme alınmış bilimsel makaleler yayınlanmaktadır.
  3. DİWAN’a gönderilen makaleler en az iki hakem tarafından değerlendirilir. İki hakemden de olumsuz rapor alan makaleler yayınlanmaz. Bir olumlu bir olumsuz rapor alınması durumunda makale üçüncü bir hakeme gönderilir. Üçüncü hakemin raporuna göre makalenin yayınlanıp yayımlanmayacağına karar verilir.  Yazarlar, hakemlerin düzeltme ve yayımlamama kararlarına editör aracılığıyla itiraz edebilirler.
  4. Yazının DİWAN’a gönderilmesi, yayınlanması için başvuru olarak kabul edilir. Yazılar için telif ücreti ödenmez. Yayımlanan makalelerde herhangi bir kanuni takibat olması durumunda, tüm sorumluluk makalenin yazar veya yazarlarına aittir. Bu durumda gerekli maddi zarar, dava ve savunma masraflarını karşılamak da yazarların yükümlülüğündedir.
  5. DİWAN yayın kurulu makalelerin Türkçe, Farsça, Arapça ve İngilizce başlıklarının anlaşılmasını sağlamak için gerekli gördüğü değişiklikleri yapabilir.  Yazarlar başlıkla beraber makalenin temel tezi ve alanına yaptığı orijinal katkıyı belirten bir özet ilave etmelidir. Başlık ve özet Türkçe, Farsça, Arapça ve İngilizce hazırlanmalıdır. Özetlerin her biri 150-300 kelime arasında hazırlanmalıdır.
  6. Dergiye gönderilen yazıların daha önce başka bir yerde yayımlanmamış olması veya aynı anda başka bir yerde değerlendirme aşamasında olmaması gerekmektedir. Yayımlanmamış sempozyum bildirilerinin yayımı ise, bildirinin sunulduğu tarihin üzerinden beş (5) yıl geçmesi ve bu durumun belirtilmesi şartıyla mümkündür.
  7. TÜRKÇE KAYNAK GÖSTERME REHBERİ olarak İSNAD sistemi esas alınmaktadır. Bkz. www.isnadsistemi.org  .Farsça makaleler için farsça sayfamızda ilgili kurallar yazılmıştır.

 

Başa dön tuşu