هيأت تحرير

دوکتور عبد الجليل آلب كراي

درجه تحصیل: دوکتور

پوهنتون ارجییس قیصری / ترکیه

دوکتور حمیدالله مزمل

درجه تحصیل: دوکتور

وزارت تحصیلات عالی کابل / افغانستان

دوکتور دل آقا وقار

درجه تحصیل: دوکتور

پوهنتون ننگرهار/ افغانستان

رتبۀ علمی: پوهاند

دوکتور محمد اسماعیل قیوم اوغلی

درجه تحصیل: دوکتور

پوهنتون فاریاب/ افغانستان

رتبۀ علمی: پوهندوی

دوکتور عزت الله ذکی دهقان اوغلی

درجه تحصیل: دوکتور

پوهنتون محمد عاکف ارصوی بوردور/ ترکیه

رتبۀ علمی: پوهندوی

دوکتور عبد الناصر حکیمی

درجه تحصیل: دوکتور

مرکز بحوث الاسلامیه استانبول/ ترکیه

دوکتور هدایت الله مدقق

درجه تحصیل: دوکتور

رتبۀ علمی: پوهنمل

پوهنتون تخار/افغانستان

درجه تحصیل: دوکتور

دوکتور ناصرالدین مظهری

درجه تحصیل: دوکتور

پوهنتون قرمان اوغلو محمد بیگ / ترکیه

بورد مشورتی علمی

دوکتور سید مبین هاشمی

درجه تحصیل: دوکتور

رتبۀ علمی: پوهنمل

پوهنتون پروان / افغانستان

پوهندوی مسعود حقبین

درجه تحصیل: ماستر

پوهنتون جوزجان / افغانستان

رتبۀ علمی: پوهندوی

سید عبدالحکیم شرعی جوزجانی

درجه تحصیل: دوکتور

دوکتور محمد قاسم عبادی

درجه تحصیل: دوکتور

معاون مکتب معارف افغان-ترک جوزجان/ افغانستان

درجه تحصیل: دوکتور

دوکتور سید عارف احمد اوغلو

درجه تحصیل: دوکتور

دوکتور مهتر خان

درجه تحصیل: دوکتور

پوهنتون آقسرای / ترکیه

عتیق الله نافع

رتبۀ علمی: پوهنوال

درجه تحصیل: ماستر

پوهنتون جوزجان / افغانستان

مفتی سید انوارالحق حبیبی

درجه تحصیل:

پوهنتون جوزجان / افغانستان

دوکتور عبدالبصیر محمودزاده

درجه تحصیل: دوکتور

پوهنتون جوزجان / افغانستان

رتبۀ علمی: پوهنمل

مدیر مسؤل

پوهنیار حبیب الرحمن رحمانی

درجه تحصیل: لسانس

پوهنتون جوزجان / افغانستان

رتبۀ علمی: پوهنیار

سر دبیر مجله

دوکتور محمد اکرم حکیم

درجه تحصیل: دوکتور

پوهنتون جوزجان / افغانستان

رتبۀ علمی: پوهنمل

معاون مدیر مسؤل

صفي الله منتظر

درجه تحصیل: ماستر

پوهنتون بلخ/ افغانستان

رتبۀ علمی: پوهنیار

مسؤل توزيع و نشر

عبدالله ابدال

درجه تحصیل: ماستر

مسؤل بخش پشتو

عبدالوکیل لیوال

درجه تحصیل: ماستر

پوهنتون جوزجان / افغانستان

رتبۀ علمی: پوهنیار

مسؤل بخش دری

مسؤل بخش اوزبیکی

 

مسؤل بخش عربی

دوكتور نقيب الله رسا

درجه تحصیل: دوکتور

رتبۀ علمی: پوهنمل

مسؤل بخش ترکی

 

مسؤل بخش انگلیسی

صبفت الله صائم

درجه تحصیل: ماستر

پوهنتون بلخ/ افغانستان

رتبۀ علمی: پوهنیار

دکمه بازگشت به بالا