هيأت تحرير

 

دوکتور عبد الجليل آلب كراي

درجه تحصیل: دوکتور

دانشگاه ارجییس قیصری / ترکیه

دوکتور محمد ولی حنیف

درجه تحصیل: دوکتور

وزارت تحصیلات عالی کابل / افغانستان

رتبۀ علمی: پوهندوی

دوکتور محمد صالح راسخ

درجه تحصیل: دوکتور

دانشگاه بلخ/ افغانستان

رتبۀ علمی: پوهاند

دوکتور دل آقا وقار

درجه تحصیل: دوکتور

دانشگاه ننگرهار/ افغانستان

رتبۀ علمی: پوهاند

دوکتور سید مبین هاشمی

درجه تحصیل: دوکتور

دانشگاه پروان/ افغانستان

رتبۀ علمی: پوهنمل

دوکتور عزت الله ذکی دهقان اوغلی

درجه تحصیل: دوکتور

دانشگاه محمد عاکف ارصوی بوردور/ ترکیه

رتبۀ علمی: پوهندوی

دوکتور عبد الناصر حکیمی

درجه تحصیل: دوکتور

مرکز بحوث الاسلامیه استانبول/ ترکیه

دوکتور قاسم عبادی

درجه تحصیل: دوکتور

معاون مکتب معارف افغان-ترک جوزجان/ افغانستان

بورد مشورتی علمی

پوهندوی مسعود حقبین

درجه تحصیل: ماستر

دانشگاه جوزجان / افغانستان

رتبۀ علمی: پوهندوی

پوهندوی سهیلا حیدری

درجه تحصیل: ماستر

دانشگاه جوزجان / افغانستان

رتبۀ علمی: پوهندوی

پوهاند سید نورالله امینیار

درجه تحصیل: لسانس

دانشگاه جوزجان / افغانستان

رتبۀ علمی: پوهاند

پوهنوال حوا نوری

درجه تحصیل: لسانس

دانشگاه جوزجان / افغانستان

رتبۀ علمی: پوهنوال

مدیر مسؤل

دوکتور محمد اکرم حکیم

درجه تحصیل: دوکتور

دانشگاه جوزجان / افغانستان

رتبۀ علمی: پوهنمل

معاون مدیر مسؤل

صفي الله منتظر

درجه تحصیل: ماستر

دانشگاه بلخ/ افغانستان

رتبۀ علمی: پوهنیار

مسؤل بخش انگلیسی

صبفت الله صائم

درجه تحصیل: ماستر

دانشگاه بلخ/ افغانستان

رتبۀ علمی: پوهنیار

مسؤل بخش عربی

دوكتور نقيب الله رسا

درجه تحصیل: دوکتور

مسؤل بخش ترکی

عبدالحی ندیم

درجه تحصیل: ماستر

مسؤل توزیع

عبدالله ابدال

درجه تحصیل: ماستر

Başa dön tuşu